Cale de navigare

Diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi

Diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi reflectă discriminarea şi inegalităţile de pe piaţa muncii. În practică, ea afectează în principal femeile, având la bază cauze complexe şi interconectate. Parcurgeţi aceste pagini pentru a descoperi cauzele şi pentru a afla ce măsuri ia UE pentru a le înlătura.

Broșura „Combaterea diferenței de remunerare între bărbați și femei în Uniunea Europeană” (2014)

Cu ocazia Zilei europene a egalității salariale, DG Justiție a publicat broșura „Combaterea diferenței de remunerare între bărbați și femei în Uniunea Europeanăpdf(636 kB) Traducerile linkului anterior ”, care conține date statistice actualizate, acțiuni ale Comisiei și exemple de bune practici din statele membre. 

Un băiat sau o fată - şansele lor sunt egale?

Un băiat sau o fată - şansele lor sunt egale? La naştere, şansele sunt aceleaşi, dar pe măsură ce înaintează în vârstă, aşteptările privind educaţia şi cariera lor încep să fie diferite. Dacă starea de fapt continuă, băiatul va câştiga, la maturitate, cu circa 16 % mai mult decât fata.

Munca noastră este evaluată la fel?

Munca noastră este evaluată la fel? În ciuda faptului că cele mai multe femei au calificări egale sau superioare celor deţinute de bărbaţi, competenţele lor nu sunt apreciate la fel, ceea ce le încetineşte progresul în carieră. De aceea, femeile câştigă, în UE, cu 16 % mai puţin decât bărbaţii.

Faptul că am un copil îmi poate afecta cariera?

Faptul că am un copil îmi poate afecta cariera? În general, responsabilităţile în cadrul familiei nu sunt distribuite în mod egal. Ca urmare, femeile îşi întrerup mai des cariera şi de multe ori nu îşi pot relua slujba cu normă întreagă. Ele ajung astfel să câştige, în medie, cu 16 % mai puţin decât bărbaţii pentru fiecare oră de muncă şi chiar cu 31 % mai puţin pe an, având în vedere faptul că lucrează cu normă parţială într-o proporţie mai mare decât aceştia.

La slujbe asemănătoare, pensii asemănătoare?

La slujbe asemănătoare, pensii asemănătoare? Din păcate, femeile ajung să aibă pensii mai mici, pentru că remunerarea lor pe oră de lucru este mai mică, la fel ca şi numărul total de ore lucrate pe parcursul vieţii. În consecinţă, ele sunt mai expuse riscului de sărăcie la bătrâneţe.

Documente legate de diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi

Aspecte legate de justiție pe Twitter