Ścieżka nawigacji

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn są objawem dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, które w praktyce dotykają głównie kobiet. Przyczyny tego zjawiska są złożone i wzajemnie ze sobą powiązane. Opisaliśmy je na tych stronach, a także pokazaliśmy, co UE robi w celu ograniczenia nierówności.

Broszura 2014 „Działania na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej”

Z okazji Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń w 2014 r. DG ds. Sprawiedliwości opublikowała broszurę pt.: „Działania na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiejpdf(636 kB) Wybierz wersję językową tego linka ”. Można w niej znaleźć aktualne dane statystyczne, działania Komisji w tym obszarze oraz przykłady dobrych praktyk krajowych. 

Chłopiec i dziewczynka – równe szanse?

Chłopiec i dziewczynka – równe szanse?Te dzieci, kiedy się urodziły, miały takie same szanse i możliwości. Jednak oczekiwania edukacyjne i zawodowe wobec dziewcząt i chłopców są odmienne. Jeżeli nic się nie zmieni, kiedy dorosną, chłopiec będzie zarabiał przeciętnie o 16 proc. więcej niż dziewczynka.

Czy naszą pracę tak samo się ceni?

Czy naszą pracę tak samo się ceni?Kobiety posiadają równie wysokie bądź nawet wyższe kwalifikacje od mężczyzn, jednak często ich umiejętności nie są cenione w takim stopniu jak kompetencje mężczyzn, a ich rozwój zawodowy postępuje wolniej. Wynikająca z tego dysproporcja płac w UE osiąga wartość 16 proc.

Czy bycie rodzicem nie przeszkodzi mi w pracy zawodowej?

Czy bycie rodzicem nie przeszkodzi mi w pracy zawodowej?Obowiązki rodzinne nie rozkładają się równomiernie. W rezultacie kobiety częściej przerywają pracę zawodową i nie wracają do pracy na pełen etat. Z tego względu kobiety zarabiają przeciętnie o 16 proc. mniej na godzinę niż mężczyźni, a w skali roku nawet o 31 proc. mniej z uwagi na większy odsetek kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

Takie same stanowiska – jednakowa emerytura?

Takie same stanowiska – jednakowa emerytura?Efektem niższego wynagrodzenia za godzinę pracy kobiet oraz mniejszej liczby godzin przepracowanych przez nie w ciągu całego życia w porównaniu z mężczyznami są niższe świadczenia emerytalne. Doprowadzi to do tego, że w starszym wieku w trudnej sytuacji materialnej znajdzie się więcej kobiet niż mężczyzn.

Dokumenty dotyczące różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze