Kruimelpad

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen weerspiegelt de nog steeds niet verdwenen discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt, die in de praktijk vooral vrouwen treffen. De oorzaken hiervan zijn complex en staan met elkaar in verband. Op deze pagina's kunt u lezen waarom deze kloof bestaat en vindt u meer informatie over wat de EU doet om deze te dichten.

Brochure "Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie" 2014

Ter gelegenheid van de Europese Dag van de gelijke beloning 2014 heeft DG Justitie een nieuwe versie uitgebracht van zijn brochure "Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in de Europese Uniepdf(636 kB) Bekijk deze link in een andere taal ". U vindt daarin geactualiseerde statistieken, informatie over wat de Commissie doet en voorbeelden van wat er in de EU-landen op dit vlak gebeurt.

Jongen of meisje, gelijke kansen?

Jongen of meisje, gelijke kansen?Bij hun geboorte hebben deze baby's gelijke kansen, maar de onderwijs- en loopbaanverwachtingen voor jongens en meisjes verschillen. Wanneer zij volwassen zijn, verdient de jongen gemiddeld 16% meer dan het meisje.

Wordt ons werk op dezelfde manier gewaardeerd?

Wordt ons werk op dezelfde manier gewaardeerd? Vrouwen hebben ten opzichte van mannen dezelfde of betere kwalificaties, maar hun vaardigheden worden vaak niet op dezelfde manier gewaardeerd en ook maken vrouwen minder snel carrière. Het gevolg is dat mannen in de EU gemiddeld 16% meer verdienen dan vrouwen.

Zal het krijgen van een kind mijn carrière nadelig beïnvloeden?

Ik krijg een kind. Is dat nadelig voor mijn carrière?Gezinstaken worden niet gelijk verdeeld. Daardoor moeten vrouwen vaker hun carrière onderbreken en vaak keren ze daarna niet meer terug naar een voltijdbaan. Het gevolg is dat mannen gemiddeld per uur 16% meer verdienen dan vrouwen en zelfs 31% meer per jaar, gezien het hoge aandeel vrouwen dat deeltijd werkt.

Zelfde baan, zelfde pensioen?

Zelfde baan, zelfde pensioen? Het feit dat vrouwen per uur minder verdienen en minder werkuren dan mannen maken in hun leven, resulteert in een lager pensioen. Daardoor leven meer vrouwen dan mannen op latere leeftijd in armoede.

Hier vindt u alle documenten over de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Justitie op Twitter