Navigācijas ceļš

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības

Atšķirīga darba samaksa sievietēm un vīriešiem atspoguļo darba tirgū pastāvošo diskrimināciju un nevienlīdzību, kas praksē skar galvenokārt sievietes. Šīs atšķirības iemesli ir sarežģīti un savstarpēji saistīti. Lai saprastu, kāpēc tāda ašķirība pastāv, un uzzinātu, ko ES dara, lai tā nebūtu, ielūkojieties šajās lapās.

2014 gada brošūra “Kā Eiropas Savienībā likvidēt sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības”

Atzīmējot Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas dienu 2014. gadā, Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir publicējis brošūru “Kā likvidēt sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības Eiropas Savienībāpdf(636 kB) Izvēlieties saites tulkojumu ”, kurā ir jaunākā statistika, Komisijas pasākumi un dalībvalstu labākās prakses piemēri. 

Zēns vai meitene — iespējas vienlīdzīgas?

Zēns vai meitene — iespējas vienlīdzīgas?Šiem bērniem piedzimstot ir līdzvērtīgas iespējas, bet izglītības un karjeras ziņā zēniem un meitenēm ir atšķirīgas nākotnes izredzes. Ja nekas nebūs mainījies, viņiem izaugot, tad šis zēns pelnīs vidēji par 17 % vairāk nekā meitene.

Vai mūsu darbs tiek novērtēts vienādi?

Vai mūsu darbs tiek novērtēts vienādi?Sievietēm ir tāda pati vai labāka kvalifikācija kā vīriešiem, taču viņu prasmes bieži vien netiek vērtētas tikpat augstu, un viņām ir gausāka karjeras attīstība. Eiropas Savienībā sieviešu ienākumi ir vidēji par 16 % mazāki nekā vīriešiem.

Vai bērna piedzimšana kaitēs manai karjerai?

Vai bērna piedzimšana kaitēs manai karjerai?Pienākumu sadale ģimenē nebūt nav līdzvērtīga, tāpēc sievietes biežāk uz laiku pārtrauc darbu un bieži vien neatgriežas pilnas slodzes darbā. Rezultātā sievietes stundā nopelna vidēji par 16 % mazāk nekā vīrieši un gadā pat par 31 % mazāk, ņemot vērā to, ka lielāks skaits sieviešu strādā nepilnu darba laiku.

Līdzvērtīgs darbs, līdzvērtīga pensija?

Līdzvērtīgs darbs, līdzvērtīga pensija?Tā kā sievietēm ir mazāka stundu izpeļņa un mazāks mūža laikā nostrādāto stundu skaits nekā vīriešiem, viņas saņem mazāku pensiju. Līdz ar to veco ļaužu vidū sieviešu ir vairāk nekā vīriešu, kuri dzīvo nabadzībā.

 Šeit skatiet visus dokumentus, kas saistīti ar vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī