Cosán nascleanúna

Bearna phá idir fir agus mná

Léiríonn an bhearna phá idir fir agus mná go bhfuil idirdhealú agus éagrothroime fós i margadh an tsaothair, rud a mbíonn na mná thíos leis de ghnáth. Tá cúiseanna casta idirghaolmhara leis sin. Gabh chuig na leathanaigh ghréasáin seo go bhfeice tú cad is údar leis an mbearna phá agus cad tá á dhéanamh ag an AE chun í a dhúnadh.

Bróisiúr 2014 'Dul i ngleic leis an mbearna pá idir fir agus mná san Aontas Eorpach'

Ar Lá Eorpach an Phá Chomhionainn 2014, d'fhoilsigh Ard‑Stiúrthóireacht an Cheartais bróisiúr darb ainm 'Dul i ngleic leis an mbearna pá idir fir agus mná san Aontas Eorpach'pdf(636 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  ina bhfuil na staitisticí is déanaí, bearta a rinne an Coimisiún agus samplaí de dhea‑chleachtas náisiúnta.

Comhdheiseanna ag buachaillí agus cailíní?

Comhdheiseanna ag buachaillí agus cailíní? Ar theacht ar an saol do na naíonáin seo is ionann deiseanna sa saol dóibh, ach ní hionann ionchais oibre agus oideachais do bhuachaillí agus do chailíní. Mura dtiocfaidh athrú ar an staid seo, beidh an buachaill ag tuilleamh 16% níos mó pá ná an cailín faoin am a bheidh siad fásta suas.

An ionann meas do chuid oibre fear agus ban?

An ionann meas do chuid oibre fear agus ban? Na cáilíochtaí a bhíonn ag mná, bíonn siad chomh maith céanna nó níos fearr ná na cáilíochtaí a bhíonn ag fir, ach ar a shon sin is minic nach mbíonn an meas céanna orthu agus a bhíonn ar scileanna na bhfear agus gur moille an dul chun cinn a dhéanann siad ina ngairmréim. Sin é faoi deara an 16% de mheánbhearna phá idir fir agus mná san AE.

An gcuirfear bac ar mo ghairmréim má bhíonn páiste agam?

An gcuirfear bac ar mo ghairmréim má bhíonn páiste agam?Ní roinntear cúraimí teaghlaigh ar dhóigh chothrom. Dá thoradh sin, is minice a bhíonn sos gairme ag mná agus nach dtéann siad ar ais i mbonn oibre go lánaimseartha. Fágann sin go dtuilleann bean, ar an meán, 16% níos lú in aghaidh na huaire an chloig ná fear; is féidir an difear sin a bheith chomh hard le 31% in aghaidh na bliana i ngeall ar an gcion ard ban a bhíonn ag obair go páirtaimseartha.

An post céanna, an pinsean céanna?

An post céanna, an pinsean céanna? Pinsean níos ísle an toradh a bhíonn ar an bpá níos ísle in aghaidh na huaire an chloig a thuilleann mná agus ar an líon níos ísle d'uaireanta an chloig a oibríonn siad feadh a ngairmréime. Fágann sin gur mó an líon ban a bhíonn ag maireachtáil faoin mbochtaineacht agus iad aosta.

Tá gach doiciméad a bhaineann leis an mbearna phá idir fir agus mná ar fáil anseo

Ábhair cheartais ar Twitter