Navigointipolku

Sukupuolten palkkaero

Sukupuolten palkkaero kertoo työmarkkinoilla edelleen jatkuvasta syrjinnästä ja eriarvoisuudesta, jotka käytännössä vaikuttavat ensisijaisesti naisiin. Palkkaeron syyt ovat monimutkaisia ja toisiinsa liittyviä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, miksi palkkaero on olemassa, ja EU:n työstä sen poistamiseksi.

Sukupuolten palkkaeron kaventaminen Euroopan unionissa – esite (2014)

Komission oikeusasioiden pääosasto julkaisi EU:n palkkatasa-arvon päivänä 2014 esitteen "Sukupuolten palkkaeron kaventaminen Euroopan unionissapdf(636 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot ". Siinä esitellään ajantasaisia tilastoja, komission toimia ja esimerkkejä EU-maiden hyvistä toimintatavoista.

Poika tai tyttö, samat mahdollisuudet?

Poika tai tyttö, samat mahdollisuudet?Nämä vauvat syntyivät samanarvoisina, mutta poikien koulutus- ja uraodotukset ovat erilaiset kuin tyttöjen. Ellei mikään muutu ennen kuin nämä lapset kasvavat aikuisiksi, poika tulee ansaitsemaan keskimäärin 16 prosenttia enemmän kuin tyttö.

Arvostetaanko työtämme yhtä paljon?

Arvostetaanko työtämme yhtä paljon?Vaikka naisilla on yhtä hyvä tai parempi koulutus kuin miehillä, heidän osaamistaan arvostetaan usein vähemmän ja heidän urakehityksensä on hitaampaa kuin miesten. Tästä johtuva sukupuolten palkkaero on EU:ssa keskimäärin 16 prosenttia.

Haittaako lapsen saaminen uraani?

Haittaako lapsen saaminen uraani?Perhevastuu ei jakaudu tasapuolisesti. Siksi naisten työssäkäynti keskeytyy useammin kuin miesten, ja monesti he eivät palaa kokopäivätyöhön lasten saamisen jälkeen. Tämän seurauksena naisten keskimääräinen tuntipalkka on 16 prosenttia pienempi kuin miesten. Vuositasolla ero kasvaa jopa 31 prosenttiin, sillä osa-aikaisista työntekijöistä huomattava osa on naisia.

Sama työ, sama eläke?

Sama työ, sama eläke?Naisten alhaisemmat palkat ja lyhyemmät työajat johtavat yhdessä siihen, että myös heidän eläkkeensä ovat pienempiä. Siksi naiset kärsivät miehiä useammin köyhyydestä vanhuusiässä.

Sukupuolten palkkaero – lisätietoa

Oikeusasioita Twitterissä