Navigatsioonitee

Soolised palgaerinevused

Sooline palgaerinevus peegeldab jätkuvat diskrimineerimist ja ebavõrdsust tööturul, mis praktikas mõjutab peamiselt naisi. Selle põhjused on keerukad ja sageli üksteisega seotud. Külastage neid lehti, et mõista palgaerinevuse põhjuseid ja saada lisateavet selle kohta, mida EL teeb selle erinevuse kaotamiseks.

2014. aasta brošüür „Sooliste palgaerinevuste kaotamine Euroopa Liidus”

2014. aasta Euroopa võrdse palga päeva puhul avaldas õigusküsimuste peadirektoraat brošüüri „Sooliste palgaerinevuste kaotamine Euroopa Liiduspdf(636 kB) Valige lingiga seotud tõlked ”, mis sisaldab ajakohastatud statistikat, teavet komisjoni meetmete kohta ja näiteid liikmesriikide headest tavadest. 

Poiss või tüdruk – kas võimalused on kõigile samad?

Poiss või tüdruk – kas võimalused on kõigile samad?Nende laste võimalused olid sündides võrdsed, kuid hariduses ja tööelus on ootused poistele ja tüdrukutele erinevad. Kui nad suureks kasvavad, teenivad poisid tüdrukutest keskmiselt 17 % rohkem.

Kas meie tööd väärtustatakse ühtmoodi?

Kas meie tööd väärtustatakse ühtmoodi?Kuigi naiste haridustase on sama hea või parem kui meestel, ei väärtustata neid sageli meestega võrdselt ja naiste karjäär edeneb aeglasemalt. Seetõttu on sooliste palgaerinevuste keskmine määr Euroopa Liidus 17 %.

Kas lapse saamine ohustab minu karjääri?

Kas lapse saamine ohustab minu karjääri?Perekondlikke kohustusi ei jagata võrdselt. Naiste karjääris on rohkem pause ja tihti ei naase nad täistööajaga tööle. Seetõttu teenivad naised meestest keskmiselt 17 % vähem.

Kas sama töö ja sama pension?

Kas sama töö ja sama pension?Naiste sissetulek on elu jooksul keskmiselt 17 % väiksem kui meestel. Pärast tööelu lõpetamist saavad nad vastavalt väiksemat pensioni. Seetõttu elavad naised vanaduses sageli vaesemalt kui mehed.

Leidke siit kõik sooliste palgaerinevustega seotud dokumendid.

Õigusteemad Twitteris