Διαδρομή πλοήγησης

Χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών

Το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών αντανακλά τις συνεχιζόμενες διακρίσεις και ανισότητες που ισχύουν στην αγορά εργασίας, κατά κύριο λόγο εις βάρος των γυναικών. Τα αίτια αυτής της πρακτικής είναι πολυσύνθετα και αλληλένδετα. Επισκεφθείτε αυτές τις σελίδες για να δείτε γιατί υπάρχει αυτό το χάσμα και τί κάνει η ΕΕ για να το καλύψει.

"Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση", έκδοση 2014

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μισθολογικής Ισότητας-2014, η ΓΔ Δικαιοσύνης δημοσίευσε φυλλάδιο με τίτλο "Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωσηpdf(636 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου ", με επικαιροποιημένες στατιστικές, δράσεις της Επιτροπής και παραδείγματα εθνικών ορθών πρακτικών. 

Αγόρι ή κορίτσι, ίσες ευκαιρίες;

Αγόρι ή κορίτσι, ίσες ευκαιρίες;Αυτά τα μωρά γενήθηκαν έχοντας ίσες ευκαιρίες, αλλά οι προσδοκίες μεταξύ κοριτσιών και αγοριών ως προς την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία διαφέρουν. Αν δεν έχει αλλάξει τίποτε μέχρι να μεγαλώσουν, το αγόρι θα κερδίζει περίπου 16% περισσότερο από το κορίτσι.

Η εργασία μας αξιολογείται το ίδιο;

Η εργασία μας αξιολογείται το ίδιο;Οι γυναίκες έχουν τα ίδια ή και περισσότερα προσόντα από τους άνδρες αλλά συχνά τα προσόντα αυτά δεν αξιολογούνται το ίδιο με των ανδρών και η σταδιοδρομία τους εξελίσσεται με πιό αργούς ρυθμούς. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μέση διαφορά κατά 16% στις αμοιβές ανδρών και γυναικών στην ΕΕ.

Αν κάνω παιδί θα βλάψω την καριέρα μου;

Αν κάνω παιδί θα βλάψω την καριέρα μου;Οι οικογενειακές ευθύνες δεν μοιράζονται ισότιμα. Γι αυτό, οι γυναίκες διακόπτουν συχνότερα τη σταδιοδρομία τους και συνήθως δεν επιστρέφουν σε θέση πλήρους απασχόλησης. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι γυναίκες κερδίζουν ανά ώρα σχεδόν 16% λιγότερο από τους άνδρες, και ακόμη 31% λιγότερο ανά έτος, αν συνυπολογιστούν τα υψηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης μεταξύ γυναικών.

Ίδια δουλειά, ίδια σύνταξη;

Ίδια δουλειά, ίδια σύνταξη;Ο συνδυασμός χαμηλότερης ωριαίας αμοιβής τους και λιγότερων ωρών απασχόλησής τους στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, έχει ως συνέπεια για τις γυναίκες χαμηλότερες συντάξεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι περισσότερες γυναίκες πλήττονται από φτώχεια σε μεγάλη ηλικία, σε σύγκριση με τους άνδρες.

 Δείτε εδώ όλα τα έγγραφα σχετικά με το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter