Sti

Kønsbestemte lønforskelle

De kønsbestemte lønforskelle afspejler vedvarende diskrimination og uligheder på arbejdsmarkedet, som i praksis hovedsageligt rammer kvinder. Årsagerne hertil er komplekse og indbyrdes forbundne. Besøg følgende sider for at forstå baggrunden for disse forskelle og lære mere om EU's arbejde for at afhjælpe dem.

Brochure fra 2014, ”Bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle i Den Europæiske Union”

I anledning af den europæiske ligelønsdag 2014 har Generaldirektoratet for Retlige Anliggender offentliggjort en brochure ”Bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle i Den Europæiske Unionpdf(636 kB) Vælg oversættelse af det forrige link ”, der indeholder nye statistikker, fortæller om Kommissionens initiativer og giver eksempler på god praksis i de enkelte lande. 

Dreng eller pige - lige muligheder?

Dreng eller pige - lige muligheder?Disse spædbørn er født med lige muligheder, men de uddannelses- og karrieremæssige forventninger til drenge og piger er forskellige. Hvis forholdene ikke har ændret sig, når de bliver voksne, vil drengen i gennemsnit tjene 16 % mere end pigen.

Har vores arbejde samme værdi?

Har vores arbejde samme værdi?Kvinder har lige så gode, eller bedre, kvalifikationer end mænd, men deres færdigheder belønnes ikke i nær så høj grad, og deres karriere udvikler sig langsommere. Det betyder, at den gennemsnitlige lønforskel i EU er på 16 %.

Vil det skade min karriere at få et barn?

Vil det skade min karriere at få et barn?Ansvaret fordeles ikke ligeligt i hjemmet. Derfor holder kvinderne mere orlov, og ofte vender de ikke tilbage i fuldtidsjob. Derfor tjener kvinder gennemsnitligt 16 % mindre i timen end mænd og helt op til 31 % mindre om året som følge af den højere andel af kvinder blandt deltidsansatte.

Samme job, samme pension?

Samme job, samme pension?Kombinationen af kvindernes lavere timeløn og færre arbejdstimer i løbet af deres karriere medfører lavere pensioner. Derfor oplever flere kvinder end mænd fattigdom i løbet af deres alderdom.

Her finder du alle dokumenter vedrørende kønsbestemte lønforskelle.

Retlige anliggender på Twitter