Навигационна пътека

Разлика в заплащането на жените и мъжете

Разликата в заплащането между половете е знак за продължаваща дискриминация и неравенства на пазара на труда, които на практика засягат преди всичко жените. Причините за това са сложни и взаимосвързани. Разгледайте тези страници, за да разберете защо съществува разлика в заплащането и какво прави ЕС, за да я премахне.

Брошура от 2014 г. „Преодоляване на различията в заплащането между половете в Европейския съюз“

По случай отбелязването през 2014 г. на Европейския ден на равното заплащане ГД „Правосъдие“ публикува брошура „Преодоляване на различията в заплащането между половете в Европейския съюзpdf(636 kB) Избор на превод за предходната връзка “, съдържаща актуални статистически данни, информация за действия на Комисията и примери за добри практики на национално равнище. 

Момче или момиче – равни възможности?

Момче или момиче – равни възможности?Тези бебета се раждат с равни възможности, но очакванията за образование и кариера за момчетата и момичетата са различни. Ако нищо не се е променило докато пораснат, момчето ще печели средно с 16 % повече от момичето.

Еднакво ли ценят работата ни?

Еднакво ли ценят работата ни?Жените имат еднакви или дори по-добри квалификации от мъжете, но уменията им често не се оценяват по същия начин и професионалното им развитие е по-бавно. Това води до средна разлика в заплащането между половете от 16 % в ЕС.

Ако имам дете, ще пострада ли кариерата ми?

Ако имам дете, ще пострада ли кариерата ми?Семейните отговорности не се делят поравно. Поради тази причина жените прекъсват кариерата си по-често и рядко се връщат на работа на пълно работно време. В резултат от това жените печелят средно с 16 % по-малко на час от мъжете и дори с 31 % по-малко на година, като се има предвид големия брой жени, работещи на непълно работно време.

Една и съща работа, една и съща пенсия?

Една и съща работа, една и съща пенсия?Комбинацията от по-ниско заплащане на час и по-малко часове работа през живота им води до по-ниски пенсии на жените в сравнение с мъжете. В резултат от жените по-често от мъжете се сблъскват с бедност, когато остареят.

 Моля, вижте всички документи за разликата в заплащането на мъжете и жените

Правосъдни въпроси в Twitter