Navigacijska pot

Temeljne pravice

EU temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami manjšin.

Spoštovanje in spodbujanje temeljnih pravic

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina) v enem besedilu združuje osebne, državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice ljudi, ki prebivajo v EU.

Listina je postala v EU pravno zavezujoča, ko je začela veljati Lizbonska pogodba. Institucije EU morajo spoštovati pravice, navedene v Listini.

Listina se prav tako uporablja za države EU, če te izvajajo zakonodajo EU.

Določila Listine ne presegajo pristojnosti, ki jih določajo pogodbe EU. EU ne more posegati v vprašanja temeljnih pravic na področjih, za katera ni pristojna.

Poleg tega je EU z Lizbonsko pogodbo pristopila k Evropski konvenciji o človekovih pravicahEnglish, s čimer je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu postalo pristojno za pregled aktov EU.

Izvajanje Listine

Komisija je oktobra 2010 sprejela strategijo za učinkovito izvajanje Listinepdf [64 KB] EnglishDeutschfrançais. Namen tega je zagotoviti, da bo EU uspešno ohranjala spoštovanje temeljnih pravic.

Ko okvir za spremljanje napredka je od leta 2010 Komisija objavila letno poročiloo izvajanju Listine.

Pravice otrok

Spodbujanje in zaščita pravic otrok sta dva ključna cilja EU, ki ju Lizbonska pogodba še bolj poudarja.

V povezavi s pravicami otrok Listina:

  • priznava, da je treba politike EU, ki neposredno ali posredno vplivajo na otroke, oblikovati, izvajati in spremljati, ob tem pa upoštevati načelo najboljših interesov za otroka;
  • zagotavlja pravico do take zaščite in oskrbe, kot je potrebna za dobrobit otrok;
  • priznava potrebo po zaščiti otrok pred zlorabo, zanemarjanjem in kršitvijo njihovih pravic, ter situacijami, ki ogrožajo njihovo dobrobit.

Ostala vprašanja temeljnih pravic

Poleg izvajanja Listine Komisija spodbuja tudi boj proti rasizmu in ksenofobiji, homofobiji ter zaščito oseb, ki pripadajo manjšinam.

Pri izvajanju politike temeljnih pravic se Evropska Komisija zanaša na podatke in informacije, ki jih zbere Agencija Evropske unije za temeljne pravice.

Pravosodne teme na Twitterju