Navigacijska pot

Domov

Temeljne pravice RSS

EU temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami manjšin.

Spoštovanje in spodbujanje temeljnih pravic

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah Seznam prevodov predhodne povezave  (Listina) v enem besedilu združuje osebne, državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice ljudi, ki prebivajo v EU.

Listina je postala v EU pravno zavezujoča, ko je začela veljati Lizbonska pogodba Seznam prevodov predhodne povezave . Institucije EU morajo spoštovati pravice, navedene v Listini.

Listina se prav tako uporablja za države EU, če te izvajajo zakonodajo EU.

Določila Listine ne presegajo pristojnosti, ki jih določajo pogodbe EU. EU ne more posegati v vprašanja temeljnih pravic na področjih, za katera ni pristojna.

Poleg tega je EU z Lizbonsko pogodbo pristopila k Evropski konvenciji o človekovih pravicah English , s čimer je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu postalo pristojno za pregled aktov EU.

Izvajanje Listine

Komisija je oktobra 2010 sprejela strategijo za učinkovito izvajanje Listine English Deutsch français pdf . Namen tega je zagotoviti, da bo EU uspešno ohranjala spoštovanje temeljnih pravic.

Ko okvir za spremljanje napredka je od leta 2010 Komisija objavila letno poročilo Seznam prevodov predhodne povezave o izvajanju Listine.

Pravice otrok

Spodbujanje in zaščita pravic otrok Seznam prevodov predhodne povezave  sta dva ključna cilja EU, ki ju Lizbonska pogodba še bolj poudarja.

V povezavi s pravicami otrok Listina:

  • priznava, da je treba politike EU, ki neposredno ali posredno vplivajo na otroke, oblikovati, izvajati in spremljati, ob tem pa upoštevati načelo najboljših interesov za otroka;
  • zagotavlja pravico do take zaščite in oskrbe, kot je potrebna za dobrobit otrok;
  • priznava potrebo po zaščiti otrok pred zlorabo, zanemarjanjem in kršitvijo njihovih pravic, ter situacijami, ki ogrožajo njihovo dobrobit.

Ostala vprašanja temeljnih pravic

Poleg izvajanja Listine Komisija spodbuja tudi boj proti rasizmu in ksenofobiji Seznam prevodov predhodne povezave , homofobiji Seznam prevodov predhodne povezave  ter zaščito oseb, ki pripadajo manjšinam Seznam prevodov predhodne povezave .

Pri izvajanju politike temeljnih pravic se Evropska Komisija zanaša na podatke in informacije, ki jih zbere Agencija Evropske unije za temeljne pravice Seznam prevodov predhodne povezave .