Cale de navigare

Prima pagină

Drepturile fundamentale RSS

Valorile de la baza UE sunt demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectul drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor.

Respectarea şi promovarea drepturilor fundamentale

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Traducerile linkului anterior  (Carta) reuneşte într-un singur text toate drepturile personale, civice, politice, economice şi sociale de care se bucură persoanele din UE.

Carta a devenit obligatorie în întreaga UE odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona Traducerile linkului anterior . Instituţiile UE trebuie să respecte drepturile prevăzute în Cartă.

Carta se aplică şi ţărilor UE, dar numai atunci când acestea implementează legislaţia UE.

Prevederile Cartei nu acoperă competenţele definite în Tratatele UE. UE nu poate să intervină în aspectele referitoare la drepturile fundamentale din acele domenii care nu sunt de competenţa sa.

Mai mult, odată cu Tratatul de la Lisabona, UE va adera la Convenţia Europeană privind Drepturile Omului English , iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului din Strasbourg va deveni astfel competentă pentru revizuirea actelor UE.

Implementarea Cartei

În octombrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru implementarea eficace a Cartei English Deutsch français pdf . Scopul acestei strategii este de a garanta modul ireproşabil în care UE susţine drepturile fundamentale.

Din 2010, Comisia publică un raport anual Traducerile linkului anterior privind aplicarea Cartei, cu rol de cadru al procesului de monitorizare.

Drepturile copiilor

Promovarea şi protejarea drepturilor copilului Traducerile linkului anterior  sunt două obiective-cheie ale UE, accentuate şi mai mult de Tratatul de la Lisabona.

Formulând drepturile copilului, Carta:

  • recunoaşte că politicile UE care afectează direct sau indirect copiii trebuie concepute, implementate şi monitorizate luând în calcul principiul intereselor copilului;
  • garantează dreptul la protecţia şi îngrijirea care sunt necesare pentru bunăstarea copiilor;
  • recunoaşte nevoia de a proteja copiii de abuzuri, neglijare şi încălcarea drepturilor lor, precum şi de situaţiile care le pun în pericol bunăstarea.

Alte aspecte privind drepturile fundamentale

În acord cu implementarea Cartei, Comisia promovează lupta împotriva rasismului şi a xenofobiei Traducerile linkului anterior , a homofobiei Traducerile linkului anterior , precum şi protejarea persoanelor care aparţin minorităţilor Traducerile linkului anterior .

La implementarea politicii privind drepturile fundamentale, Comisia se bazează pe datele şi informaţiile adunate de Agenţia pentru Drepturile Fundamentale Traducerile linkului anterior .