Navigációs útvonal

Alapvető jogok

Az EU alapját az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartásának értékei képezik, ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is.

Az alapvető jogok tiszteletben tartása és előmozdítása

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (a Charta) egyetlen szövegbe foglalja mindazokat a személyes, polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat, amelyeket a személyek az EU-ban élveznek.

A Charta a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével vált jogilag kötelező erejűvé az egész EU-ban. Az uniós intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk a Chartában foglalt jogokat.

A Charta az uniós országokra is vonatkozik, de csak abban az esetben, ha azok az uniós jogot hajtják végre.

A Charta rendelkezései nem terjednek ki az uniós szerződésekben meghatározott hatáskörökre. Az EU nem avatkozhat be az alapvető jogokat érintő kérdésekbe olyan területeken, amelyekre vonatkozóan nem rendelkezik hatáskörrel.

Emellett a Lisszaboni Szerződéssel az EU csatlakozik az emberi jogok európai egyezményéhezEnglish, ezáltal a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága hatáskörrel rendelkezik majd az uniós jogszabályok felülvizsgálatára.

A Charta végrehajtása

A Bizottság 2010 októberében elfogadta a Charta hatékony végrehajtására irányuló stratégiátpdf [64 KB] EnglishDeutschfrançais. Ennek a célja annak biztosítása, hogy az EU-t ne érhesse kritika az alapvető jogok érvényesítése terén.

A nyomon követési folyamat kereteként a Bizottság 2010 óta éves jelentésttett közzé a Charta alkalmazásáról.

A gyermekek jogai

A gyermekek jogainak támogatása és védelme az EU két alapvető célkitűzése, amelyekre a Lisszaboni Szerződés további hangsúlyt fektetett.

A Charta tartalmazza a gyermekek jogait, és ezáltal:

  • elismeri, hogy a gyermekeket közvetlenül vagy közvetve érintő uniós szakpolitikákat a gyermek mindenek felett álló érdekének elvét figyelembe vevő módon kell kialakítani, végrehajtani és nyomon követni;
  • garantálja az olyan védelemhez és gondoskodáshoz való jogot, amely szükséges a gyermek jólétéhez;
  • felismeri, hogy meg kell védeni a gyermekeket a bántalmazástól, az elhanyagolástól és a jogaik megsértésétől, valamint a jólétüket veszélyeztető helyzetektől.

Alapvető jogokkal kapcsolatos egyéb kérdések

A Charta végrehajtásával összhangban a Bizottság támogatja a rasszizmus és az idegengyűlölet, a homofóbia elleni küzdelmet, valamint a kisebbségekhez tartozó személyek védelmét.

Az alapvető jogokkal kapcsolatos politika végrehajtása során a Bizottság az Alapjogi Ügynökség által gyűjtött adatokra és információkra támaszkodik.

Jogérvényesüléssel kapcsolatos témák a Twitteren