Sökväg

Evenemang

Följ den politiska utvecklingen inom det rättsliga området

Europeiska kommissionen organiserar ett antal konferenser, seminarier och forum inom det rättsliga området. Dessa evenemang ger intressenter möjlighet att utbyta åsikter och möta potentiella samarbetspartner inom området.