Navigačný riadok

Podujatia

Sledujte vývoj politiky v oblasti spravodlivosti

Európska komisia organizuje rôzne konferencie, workshopy a fóra zamerané na oblasť spravodlivosti. Tieto podujatia môžu využiť zainteresované strany na výmenu názorov a nadviazanie kontaktu s potenciálnymi spolupracovníkmi v oblasti spravodlivosti.