Navigācijas ceļš

Pasākumi

Sekojiet līdzi politikas attīstībai tieslietu jomā

Eiropas Komisija organizē virkni konferenču, semināru un forumu tieslietu jomā. Šie pasākumi sniedz iespēju ieinteresētajām personām apmainīties ar viedokļiem un uzsākt sadarbību ar iespējamiem sadarbības partneriem tiesību jomā.