Διαδρομή πλοήγησης

Εκδηλώσεις

Ενημερωθείτε για τις πολιτικές εξελίξεις στη δικαιοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει ποικίλα συνέδρια, εργαστήρια και φόρουμ στον τομέα της δικαιοσύνης. Αυτές οι εκδηλώσεις προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συνομιλήσουν με εν δυνάμει συνεργάτες στον τομέα της δικαιοσύνης.