Навигационна пътека

Събития

Следете разработването на политики в областта на правосъдието

Европейската комисия организира редица конференции, семинари и форуми в областта на правосъдието. Тези събития предоставят възможност за обмен на възгледи и ангажиране на заинтересованите страни в процес на потенциално сътрудничество в областта на правосъдието.