Navigacijska pot

Učinkovito pravosodje

Pravica do učinkovitega sodnega varstva je zelo pomembna – je eno izmed temeljnih načel evropskih demokracij, ki izhajajo iz skupnega ustavnega izročila držav članic Evropske unije.

Učinkovito pravosodje

Dobro delujoči pravosodni sistemi v državah članicah so ključnega pomena za učinkovitost celotnega prava EU, zlasti predpisov na področju gospodarskega prava, ki pripomorejo k večji gospodarski rasti.

Kadar nacionalno sodišče uporabi pravo EU, deluje kot „sodišče Unije“. V primeru kršitev pravic, zagotovljenih po pravu EU, mora nacionalno sodišče zagotoviti ustrezno sodno varstvo. Pomen pravice do učinkovitega sodnega varstva je poudarjen v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicahpdf.

Dober primer je vloga nacionalnih sodišč pri uveljavljanju prava EU na področju enotnega trga, denimo konkurenčnega prava EU. To velja zlasti za elektronske komunikacije, intelektualno lastnino, javna naročila ter varstvo potrošnikov in okolja.

Pomanjkljivosti v nacionalnih pravosodnih sistemih tako ne predstavljajo le težave za posamezne države članice, temveč vplivajo tudi na delovanje enotnega trga in celotni pravni sistem EU, ki temelji na medsebojnem zaupanju.

Pravosodne teme na Twitterju