Cale de navigare

O justiție eficace

Accesul la un sistem juridic eficace este un drept esențial și unul din principiile fondatoare ale democrațiilor europene, consacrat de tradițiile constituționale comune tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

Sisteme judiciare eficace și protejarea statului de drept

În Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 – Consolidarea încrederii, a mobilității și a creșterii în cadrul Uniunii, Comisia Europeană a evidențiat importanța unor sisteme judiciare naționale eficace și a protejării statului de drept.

Existența unor sisteme judiciare naționale eficace reprezintă un element esențial pentru respectarea valorilor pe care se întemeiază UE, pentru punerea în aplicare a dreptului UE și pentru consolidarea încrederii reciproce. Ori de câte ori o instanță națională aplică legislația UE, ea acționează ca o „instanță a Uniunii”. Acolo unde drepturile garantate de legislația UE au fost încălcate, instanța națională trebuie să ofere o protecție judiciară reală pentru toți. Importanța acestui drept de acces la o cale de atac eficientă este consacrată în articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.pdf

Dacă sunt eficiente, sistemele judiciare joacă, de asemenea, un rol major în crearea unui mediu propice investițiilor și în restabilirea încrederii, garantând o mai mare predictibilitate a reglementărilor și o creștere durabilă. De aceea, Comisia a identificat îmbunătățirea eficacității sistemelor judiciare din statele membre ca fiind o componentă-cheie pentru reformele structurale în cadrul semestrului european, ciclul anual de coordonare a politicilor economice la nivelul UE. Tot din acest motiv, reformele judiciare naționale au devenit parte integrantă a componentelor structurale ale statelor membre care fac obiectul unui program de ajustare economică. Tabloul de bord al UE privind justiția este un instrument de informare foarte util în contextul semestrului european, oferind date comparative privind calitatea, independența și eficiența sistemelor judiciare din toate statele membre.

În orice țară din UE, statul de drept nu poate fi garantat dacă sistemul judiciar nu funcționează eficient. Cadrul pentru statul de drept adoptat de Comisie are scopul de a aborda riscurile sistemice emergente legate de statul de drept, în special dacă garanțiile cu privire la respectarea statului de drept existente la nivel național nu par a mai fi capabile să facă față în mod eficient acestor riscuri.

Aspecte legate de justiție pe Twitter