Cale de navigare

O justiție eficace

Accesul la un sistem juridic eficace este un drept esențial și unul din principiile fondatoare ale democrațiilor europene, consacrat de tradițiile constituționale comune tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

Sisteme judiciare eficace

Pentru ca legislația europeană să fie aplicată cu rezultate optime, este esențial ca sistemele naționale de justiție să funcționeze eficient. Acest lucru capătă o importanță deosebită în cazul legislației economice, având în vedere că aceasta contribuie la creșterea economică.

Ori de câte ori o instanță națională aplică legislația UE, ea acționează ca o „instanță a Uniunii”. În cazul în care drepturile garantate de legislația UE au fost încălcate, instanța națională trebuie să ofere o protecție judiciară reală pentru toți. Importanța acestui drept de acces la o cale de atac eficientă este consacrată în articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europenepdf.

Un exemplu concludent îl constituie rolul esențial jucat de instanțele naționale în aplicarea normelor europene indispensabile pentru menținerea pieței unice, cum ar fi legislația UE în domeniul concurenței. Acest aspect este valabil în special în domenii precum comunicațiile electronice, proprietatea intelectuală, achizițiile publice, precum și protecția consumatorilor și a mediului.

Prin urmare, deficiențele sistemelor naționale de justiție nu reprezintă o problemă doar pentru un anumit stat membru. Ele pot afecta funcționarea pieței unice și, în general, întregul sistemul juridic al UE, care se bazează pe încredere reciprocă.

Aspecte legate de justiție pe Twitter