Kruimelpad

Doeltreffende rechtsstelsels

Toegang tot een doeltreffend rechtsstelsel is een essentieel recht. Het is een van de hoekstenen van de Europese democratie en is verankerd in de constitutionele traditie van de EU.

Doeltreffende rechtsstelsels

De EU-wetgeving kan alleen doeltreffend zijn als de rechtsstelsels in de EU-landen goed werken. Dat geldt zeker voor de economische EU-wetgeving, die bijdraagt tot economische groei.

Wanneer een nationale rechtbank EU-wetgeving toepast, treedt zij op als een "EU-rechtbank". Wanneer het EU-recht niet gerespecteerd wordt, moet de nationale rechtbank voor onze rechten opkomen. Het belang van dit recht op een doeltreffend rechtsstelsel is opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Uniepdf (artikel 47).

Nationale rechtbanken spelen vooral een grote rol bij de handhaving van de EU-wetgeving voor de interne markt, zoals de EU-concurrentiewetgeving. Dit geldt vooral voor terreinen als elektronische communicatie, intellectuele-eigendomsrechten, openbare aanbestedingen en consumenten- en milieubescherming.

Als een nationaal rechtsstelsel tekortschiet, is dat niet alleen een probleem voor een bepaald EU-land, maar ook voor het functioneren van de interne markt en het hele EU-rechtsstelsel dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Justitie op Twitter