Mogħdija tan-navigazzjoni

Ġustizzja effettiva

L-aċċess għal sistema ta' ġustizzja effettiva huwa dritt essenzjali, wieħed mill-prinċipji fundamentali tad-demokraziji Ewropej imnaqqxa fit-tradizzjonijiet tal-kostituzzjoni komuni tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

Sistemi ta’ ġustizzja effettiva

Is-sistemi ta' ġustizzja effettivi nazzjonali huma kruċjali għall-effettività tal-liġi kollha tal-UE. Jinkludi partikolarment liġijiet ekonomiċi tal-UE li jagħtu kontribut għat-tkabbir ekonomiku.

Kull meta qorti nazzjonali tapplika leġiżlazzjoni tal-UE, din taġixxi bħala "qorti tal-Unjoni". Fejn id-drittijiet garantiti fil-liġi tal-UE ġew miksura, il-qorti nazzjonali għandha tipprovdi protezzjoni ġuridika effettiva għal kulħadd. L-importanza ta’ dan id-dritt għal rimedju effettiv hija minquxa fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropeapdf.

Eżempju ewlieni huwa r-rwol essenzjali tal-qrati nazzjonali fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE kruċjali għaż-żamma tas-suq uniku, bħal pereżempju l-liġijiet tal-UE dwar il-kompetittività. Dan japplika b’mod partikolari għal oqsma bħall-komunikazzjonijiet elettroniċi, il-proprjetà intellettwali, l-akkwist pubbliku, u l-protezzjoni tal-konsumaturi u tal-ambjent.

Nuqqasijiet tas-sistemi ta' ġustizzja nazzjonali huma għalhekk mhux biss problema għal Stat Membru partikolari, iżda jistgħu jaffettwaw il-funzjonament tas-suq uniku nnifsu u, b’mod aktar ġenerali, is-sistema legali tal-UE kollha li hija bbażata fuq fiduċja reċiproka.

Temi tal-ġustizzja fuq Twitter