Naršymo kelias

Efektyvus teisingumas

Galimybė naudotis efektyvia teisingumo sistema – tai pagrindinė teisė, vienas iš pamatinių Europos demokratijos principų, grindžiamų visų Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinėmis tradicijomis.

Efektyvios teisingumo sistemos ir teisinė valstybė

Europos Komisija 2020 m. ES teisingumo darbotvarkėje „Pasitikėjimo, judumo ir augimo stiprinimas Europoje“ pabrėžė nacionalinių teisingumo sistemų ir teisinės valstybės svarbą.

Efektyvios nacionalinės teisingumo sistemos atlieka esminį vaidmenį saugant pamatines ES vertybes, įgyvendinant ES teisę ir stiprinant tarpusavio pasitikėjimą. Kai nacionalinis teismas taiko ES teisės aktus, jis veikia kaip „Sąjungos teismas“. Jei ES teise užtikrinamos teisės buvo pažeistos, nacionalinis teismas privalo visiems suteikti efektyvią teisminę apsaugą. Šios teisės svarba užtikrinant efektyvią teisinę gynybą įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijospdf 47 straipsnyje.

Veiksmingos teisingumo sistemos taip pat atlieka esminį vaidmenį kuriant investicijoms palankią aplinką, atkuriant pasitikėjimą, didinant reguliavimo nuspėjamumą ir skatinant tvarų augimą, todėl per Europos semestrą (metinį ekonomikos politikos koordinavimo ES lygmeniu ciklą) Komisija įvardijo valstybių narių teisingumo sistemų efektyvumo gerinimą kaip vieną svarbiausių struktūrinių reformų elementų. Dėl tos pačios priežasties nacionalinės teismų reformos taip pat buvo susietos su valstybių narių, kuriose įgyvendinamos ekonomikos koregavimo programos, struktūriniais veiksniais. ES teisingumo rezultatų suvestinė yra informacinė priemonė, naudojama vykstant Europos semestrui – iš jos gaunami lyginamieji visų valstybių narių teisingumo sistemų kokybės, nepriklausomumo ir veiksmingumo duomenys.

Efektyvios teisingumo sistemos yra itin svarbios užtikrinant teisinės valstybės principų laikymąsi valstybėse narėse. Komisijos priimta Teisinės valstybės sistema skirta naujoms sisteminėms grėsmėms teisinei valstybei šalinti, visų pirma tais atvejais, kai nacionalinių teisinės valstybės apsaugos priemonių nebepakanka veiksmingai užkirsti kelio tokioms grėsmėms.

Teisingumo klausimai Twitter