Naršymo kelias

Efektyvus teisingumas

Galimybė naudotis efektyvia teisingumo sistema – tai pagrindinė teisė, vienas iš pamatinių Europos demokratijos principų, grindžiamų valstybių narių konstitucinėmis tradicijomis.

Efektyvios teisingumo sistemos

Visos ES teisės efektyvumas priklauso nuo to, kiek veiksmingos nacionalinės teisingumo sistemos. Tai visų pirma pasakytina apie ES ekonominę teisę, kuria prisidedama prie ekonomikos augimo.

Kai nacionalinis teismas taiko ES teisės aktus, jis veikia kaip „Sąjungos teismas“. Jei ES teise užtikrinamos teisės buvo pažeistos, nacionalinis teismas privalo visiems suteikti efektyvią teisminę apsaugą. Šios teisės svarba užtikrinant efektyvią teisinę gynybą įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijospdf 47 straipsnyje.

Puikus pavyzdys – esminis nacionalinių teismų vaidmuo užtikrinant bendrosios rinkos veikimui svarbių ES teisės aktų, tokių kaip ES konkurencijos teisės aktai, vykdymą. Tai itin svarbu tokiose srityse kaip elektroniniai ryšiai, intelektinė nuosavybė, viešasis pirkimas ir vartotojų bei aplinkos apsauga.

Nacionalinių teisingumo sistemų trūkumai yra ne tik atskirų valstybių narių problema. Dėl jų gali sutrikti bendrosios rinkos veikimas ir apskritai visa ES teisinė sistema, kuri grindžiama tarpusavio pasitikėjimu.

Teisingumo klausimai Twitter