Navigációs útvonal

Hatékony igazságszolgáltatás

A hatékony igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alapvető jog, az európai demokráciák egyik alapelve, mely mélyen gyökeredzik az európai uniós tagállamok közös alkotmányos hagyományaiban.

Hatékonyan működő igazságszolgáltatási rendszerek és jogállamiság

Az Európai Bizottság Az Európai Unió 2020-ig tartó igazságügyi ütemterve – A bizalom, a növekedés és a mobilitás erősítése az Unión belül című közleményben hangsúlyozta a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek fontosságát.

A hatékonyan működő nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek elengedhetetlenül fontosak az uniós alapértékek érvényre juttatása, az EU-jogszabályok végrehajtása és a kölcsönös bizalom megszilárdítása szempontjából. Amikor a nemzeti bíróságok uniós jogszabályokat alkalmaznak, „uniós bíróságként” járnak el. Hatékony jogi védelmet kell biztosítaniuk mindazok számára, akiknek uniós jogai sérültek. A hatékony jogorvoslathoz való jog fontosságát az Európai Unió Alapjogi Chartájánakpdf 47. cikke rögzíti.

A hatékony igazságszolgáltatás a beruházásokat ösztönző környezet létrehozásában, a bizalom helyreállításában, a szabályozás kiszámíthatóságának javításában és a fenntartható gazdasági növekedés biztosításában is alapvető szerepet játszik. Ennélfogva az Európai Bizottság a tagállami igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának javítását az európai szemeszter – a tagállami gazdaságpolitikák uniós szintű összehangolása – keretében végrehajtandó strukturális reformok kulcselemeként határozta meg. Ugyanebből az okból kifolyólag a nemzeti igazságszolgáltatási reformok a gazdasági kiigazítási programokat végrehajtó tagállamokban e programok szerkezeti elemeinek szerves részévé váltak. Az uniós igazságügyi eredménytábla elnevezésű információs eszköz segítséget nyújt az európai szemeszter keretében folyó munkához azáltal, hogy összehasonlító adatokkal szolgál az egyes EU-tagállamokban működő igazságügyi rendszerek függetlenségével, minőségével és hatékonyságával kapcsolatban.

A hatékony igazságügyi rendszerek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a tagországokban a jogállamiság megfelelő védelemben részesüljön. A Bizottság által elfogadott jogállamisági keret a jogállamiságot veszélyeztető rendszerszintű fenyegetéseket hivatott kezelni – különösen akkor, ha úgy tűnik, hogy a nemzeti „jogállami biztosítékok” már nem képesek elhárítani ezeket a veszélyeket.

Jogérvényesüléssel kapcsolatos témák a Twitteren