Navigációs útvonal

Hatékony igazságszolgáltatás

A hatékony igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alapvető jog, az európai demokráciák egyik alapelve, mely mélyen gyökeredzik az európai uniós tagállamok közös alkotmányos hagyományaiban.

Hatékonyan működő igazságszolgáltatási rendszerek

Az, hogy a tagállami igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyan működjenek, létfontosságú a teljes uniós joganyag, különösen pedig a növekedésösztönző uniós gazdasági jogszabályok hatékony végrehajtása szempontjából.

Amikor a nemzeti bíróságok uniós jogszabályokat alkalmaznak, „uniós bíróságként” járnak el. Hatékony jogi védelmet kell biztosítaniuk mindazok számára, akiknek uniós jogai sérültek. A hatékony jogorvoslathoz való jog fontosságát az Európai Unió Alapjogi Chartájánakpdf 47. cikke is rögzíti.

A tagállami bíróságok például alapvető szerepet játszanak az uniós versenyjog és az egységes piac működése szempontjából létfontosságú egyéb uniós jogszabályok érvényre juttatásában. Különösen igaz ez az elektronikus hírközlésre, a szellemi tulajdonra, a közbeszerzésekre, a fogyasztóvédelemre és a környezetvédelemre.

A tagállami igazságszolgáltatási rendszerek hiányosságai tehát azon túl, hogy problémát jelentenek az adott tagállamok számára, az egységes piac, sőt, általánosabban a kölcsönös bizalmon alapuló teljes uniós jogrendszer működésére is kihatnak.

Jogérvényesüléssel kapcsolatos témák a Twitteren