Navigacijski put

Učinkovito pravosuđe

Pristup učinkovitom pravosudnom sustavu osnovno je pravo i jedno od temeljnih načela europskih demokracija utvrđenih u ustavnim tradicijama zajedničkima svim državama članicama Europske unije.

Učinkoviti pravosudni sustavi

Učinkoviti nacionalni pravosudni sustavi ključni su za učinkovitost cjelokupnog prava EU-a. To se posebno odnosi na propise EU-a u području gospodarstva koji pridonose rastu.

Svaki put kada nacionalni sud primjenjuje zakonodavstvo EU-a on djeluje kao „sud Unije”. Kada dođe do kršenja prava zajamčenih zakonodavstvom EU-a, nacionalni sud mora svima omogućiti učinkovitu sudsku zaštitu. Važnost navedenog prava na učinkovit pravni lijek utvrđena je člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.pdf

Najbolji je primjer toga bitna uloga nacionalnih sudova u provedbi zakonodavstva EU-a ključnog za održavanje jedinstvenog tržišta, poput propisa EU-a o tržišnom natjecanju. To posebno vrijedi za područja poput elektroničkih komunikacija, intelektualnog vlasništva, javne nabave te zaštite potrošača i okoliša.

Nedostaci nacionalnih pravosudnih sustava stoga nisu samo problem pojedine države članice, već mogu utjecati i na funkcioniranje jedinstvenog tržišta i općenito na cijeli pravni sustav EU-a koji se temelji na uzajamnom povjerenju.

Pravosudne teme na Twitteru