Navigacijski put

Učinkovito pravosuđe

Pristup učinkovitom pravosudnom sustavu osnovno je pravo i jedno od temeljnih načela europskih demokracija utvrđenih u ustavnim tradicijama zajedničkima svim državama članicama Europske unije.

Učinkoviti pravosudni sustavi i vladavina prava

U programu EU-a za pravosuđe za 2020. – Jačanje povjerenja, mobilnosti i rasta unutar Europske unije Europska komisija istaknula je važnost nacionalnih pravosudnih sustava i vladavine prava.

Učinkoviti nacionalni pravosudni sustavi ključni su za podupiranje temeljnih vrijednosti EU-a, provedbu njegova zakonodavstva i jačanje uzajamnog povjerenja. Svaki put kada nacionalni sud primjenjuje zakonodavstvo EU-a on djeluje kao „sud Unije”. Kada dođe do kršenja prava zajamčenih zakonodavstvom EU-a, nacionalni sud mora svima omogućiti učinkovitu sudsku zaštitu. Važnost navedenog prava na učinkovit pravni lijek utvrđena je člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.pdf

Učinkoviti pravosudni sustavi imaju ključnu ulogu u stvaranju okruženja pogodnog za ulaganja, ponovnoj uspostavi povjerenja, osiguravanju veće regulatorne predvidljivosti i održivog rasta. Zbog toga je Komisija utvrdila da je poboljšanje učinkovitosti pravosudnih sustava država članica ključna sastavnica strukturnih reformi u okviru Europskog semestra, odnosno godišnjeg ciklusa koordinacije ekonomskih politika na razini EU-a. Iz istog su razloga nacionalne pravosudne reforme postale i sastavni dio strukturnih komponenti u državama članicama podložnima programima ekonomske prilagodbe. Pregled stanja u području pravosuđa EU-a informacijski je alat kojim se za Europski semestar osiguravaju usporedivi podaci o kvaliteti, neovisnosti i učinkovitosti pravosudnih sustava u svim državama članicama.

Učinkoviti pravosudni sustavi ključni su za očuvanje vladavine prava u državama članicama. Svrha okvira vladavine prava koji je donijela Komisija jest otklanjanje novih sustavnih prijetnji vladavini prava, posebno kada se čini da se „mjerama zaštite vladavine prava” koje postoje na nacionalnoj razini te prijetnje više ne otklanjaju učinkovito.

Pravosudne teme na Twitteru