Cosán nascleanúna

Ceartas éifeachtach

Ceart bunriachtanach is ea an rochtain ar chóras ceartais éifeachtach, ceann de bhunphrionsabail na ndaonlathas Eorpach atá cumhdaithe sna traidisiúin bhunreachtúla atá ag Ballstáit uile an Aontais Eorpaigh.

Córais ceartais éifeachtacha

Tá gá le córais ceartais éifeachtacha náisiúnta le go mbeidh dlí uile an AE éifeachtach. Áirítear leis sin go háirithe dlíthe eacnamaíocha an AE a chuidíonn le fás.

Aon uair a chuireann cúirt náisiúnta reachtaíocht de chuid an AE i bhfeidhm, gníomhaíonn sí mar 'chúirt Aontais'. I gcás ina sáraítear cearta atá ráthaithe faoi dhlí an AE, ní mór don chúirt náisiúnta cosaint bhreithiúnach éifeachtach a sholáthar do chách. Tá tábhacht an chirt seo chun leigheas éifeachtach a fháil cumhdaithe in Airteagal 47 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.pdf

Sampla maith den méid sin is ea ról fíor-riachtanach na gcúirteanna náisiúnta i bhforfheidhmiú reachtaíocht an AE atá ríthábhachtach i gcothabháil an Mhargaidh Aonair, amhail dlíthe iomaíochta an AE. Baineann sé sin go háirithe le réimsí amhail cumarsáid leictreonach, maoin intleachtúil, soláthar poiblí, agus cosaint tomhaltóirí agus an chomhshaoil.

Ar an ábhar sin, ní hé amháin gur fadhb do Bhallstát áirithe iad na laigí sna córais ceartais náisiúnta, ach déanann siad difear d'fheidhmiú an Mhargaidh Aonair féin agus, go ginearálta, do chóras dlí iomlán an AE atá bunaithe ar mhuinín fhrithpháirteach.

Ábhair cheartais ar Twitter