Cosán nascleanúna

Ceartas éifeachtach

Ceart bunriachtanach is ea an rochtain ar chóras ceartais éifeachtach, ceart atá ar cheann de bhunphrionsabail na stát daonlathach san Eoraip agus atá cumhdaithe sna traidisiúin bhunreachtúla atá ag Ballstáit uile an Aontais Eorpaigh.

Córais ceartais éifeachtacha agus an smacht reachta

I gClár Oibre an Aontais Eorpaigh 2020 don Cheartas ‑ Muinín, Soghluaisteacht agus Fás á Neartú san Aontas Eorpach, leag an Coimisiún Eorpach béim ar thábhacht na gcóras ceartais náisiúnta agus ar an smacht reachta.

Is den tábhacht córais ceartais náisiúnta éifeachtacha a bheith ann chun seasamh leis na luacha ar a mbunaítear an tAontas Eorpach, le haghaidh cur chun feidhme dhlí an Aontais Eorpaigh agus chun muinín frithpháirteach a neartú. Aon uair a chuireann cúirt náisiúnta reachtaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm, gníomhaíonn sí mar 'chúirt Aontais'. I gcás ina sáraítear cearta atá ráthaithe faoi dhlí an Aontais Eorpaigh, ní mór don chúirt náisiúnta cosaint bhreithiúnach éifeachtach a sholáthar do chách. Tá tábhacht an chirt seo chun leigheas éifeachtach a fháil cumhdaithe in Airteagal 47 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.pdf

Tá ról ríthábhachtach á imirt ag córais ceartais éifeachtacha trí dhálaí atá fabhrach don infheistíocht a chothú, muinín a chur ar ais, intuarthacht rialála bhreise a thabhairt agus le haghaidh fás inbhuanaitheach. Ar an ábhar sin, tá sé sainaitheanta ag an gCoimisiún gur gné rítábhachtach é feabhas a chur ar éifeachtacht na gcóras ceartais le haghaidh athchóirithe struchtúracha sa Seimeastar Eorpach, is e sin le rá an timthriall bliantúil chun beartais eacnamaíocha a chomhordú ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Ar an gcaoi chéanna, tá na hathchóirithe ceartais náisiúnta anois ina ndlúthchuid de ghnéithe struchtúracha na mBallstát freisin, agus sin faoi réir Cláir Coigeartaithe Eacnamaíocha. Uirlis a thairgíonn eolas don Seimeastar Eorpach is ea Scórchlár Ceartais an Aontais Eorpaigh trí shonraí a thabhairt lena ndéantar comparáid idir na Ballstáit ar fad ó thaobh cáilíocht, neamhspleáchas agus éifeachtúlacht na gcóras ceartais de.

Is den tábhacht córais ceartais éifeachtacha a bheith ann chun an smacht reachta a chosaint sna Ballstáit. Is é is aidhm leis an gCreat maidir le Smacht Reachta atá glactha ag an gCoimisiún, aghaidh a thabhairt ar bhagairtí córasacha ar an smacht reachta, go háirithe más amhlaidh nach féidir le 'cosaintí an smacht reachta' atá ann faoi láthair ar an leibhéal náisiúnta aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar na bagairtí sin a thuilleadh.

Ábhair cheartais ar Twitter