Navigacijska pot

Evropska unija in Romi

Romski otroci © European Union/Reporters

Institucije in države EU nosijo skupno odgovornost za izboljšanje življenjskih pogojev romskih državljanov EU.

Romi so največja evropska etnična manjšina.  V Evropi jih po ocenah živi od 10 do 12 milijonov, od tega šest milijonov v Evropski uniji, večinoma so državljani EU. Številni Romi v EU so žrtve predsodkov in socialne izključenosti, in to kljub temu, da so države EU uzakonile prepoved diskriminacije.

Kdo so Romi

Ime Romi se v dokumentih in razpravah EU uporablja kot splošno poimenovanje za različne skupine: Rome, Cigane, Popotnike, Manuše, Aškale, Sinte, Bojaše.

Skupna odgovornost

EU že dolgo opozarja na potrebo po boljši socialni vključenosti Romov (glej Sporočilo o ekonomsko–socialni vključenosti Romov v Evropi, 2010). Institucije in države EU imajo skupno obveznost, da stanje izboljšajo.

Evropska komisija je leta 2011 sprejela sporočilo, v katerem se je zavzela za pripravo nacionalnih strategij vključevanja Romov in natančno navedla, katere konkretne politike in ukrepe je treba uvesti (Sporočilo o okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020).

Vsaka država EU je pripravila strategijo vključevanja Romov oziroma nabor ukrepov vključevanja, ki jih je Evropska komisija ocenila v sporočilu leta 2012 (Nacionalne strategije vključevanja Romov: prvi korak pri izvajanju okvira EU). Evropski svet je nato 9. decembra 2013 sprejel priporočilo o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah.

Ocenjevalno poročilo iz leta 2013 (Napredek pri izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov) se je osredotočilo predvsem na strukturne pogoje za vključevanje, ki jih je treba izpolniti v vseh državah. Ta letna poročila (pripravljali jih bodo do leta 2020) temeljijo na informacijah, ki jih pošljejo posamezne države, nevladne organizacije, mednarodne organizacije in Agencija EU za temeljne pravice. Poročilo iz leta 2014pdf(611 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  ocenjuje splošni napredek na vseh ključnih področjih. Sporočilo Evropske komisije (2015)pdf(353 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  govori o strukturnih pogojih za uspešno vključevanje in ugotavlja, da se je izboljšalo usklajevanje (revidiranih) nacionalnih strategij vključevanja Romov z mehanizmi financiranja EU. Opozarja pa, da bo treba več truda vložiti v preprečevanje diskriminacije in sovražnosti do Romov. Obstoječe strukture koordinacije bo treba spremeniti v mehanizme uspešnega in vključujočega sodelovanja civilne družbe ter nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, ki bo usmerjeno v uresničevanje ciljev na lokalni ravni in spremljanje rezultatov.

Evropska komisija poudarja potrebo po boljši vključenosti Romov tudi v okviru dialoga Evropa 2020.

Vsi dokumenti v zvezi z Romi.

Naše sanjedokumentarni film v petih delih, posnet v petih državah Srednje in Vzhodne Evrope.

Pravosodne teme na Twitterju