Navigačný riadok

Úvod

EÚ a Rómovia RSS

Rómske deti © Európska únia/Spravodajcovia

Európske inštitúcie a všetky krajiny EÚ sú spoločne zodpovedné za zlepšenie života rómskych občanov EÚ.

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe.  Približne 10 až 12 miliónov Rómov žije Európe, z toho 6 miliónov v EÚ. Väčšina z nich sú občanmi EÚ. Mnohí Rómovia v EÚ sú obeťou predsudkov a sociálneho vylúčenia napriek tomu, že krajiny EÚ diskrimináciu zakázali

Kto sú Rómovia?

Pojem Rómovia sa vo všeobecnosti používa v politických dokumentoch a diskusiách EÚ, hoci zahŕňa rôzne skupiny, ktoré sa označujú ako Rómovia, Cigáni, kočovníci, Manuš, Aškali, Sinti a Bojáš.

Spoločná zodpovednosť

EÚ v minulosti opakovane zdôraznila potrebu lepšej integrácie Rómov (pozri oznámenie o hospodárskej a sociálnej integrácii Rómov v Európe z roku 2010 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)). Je však potrebné urobiť viac. Európske inštitúcie a všetky krajiny EÚ majú spoločnú zodpovednosť, pokiaľ ide o dosiahnutie zmien.

V roku 2011 Európska komisia prijala oznámenie s cieľom podnietiť vytváranie národných stratégií integrácie Rómov zahŕňajúce konkrétne politiky a opatrenia, ktoré je potrebné prijať (oznámenie o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)).

Každá krajina vypracovala stratégiu integrácie Rómov alebo súbor integrovaných politických opatrení, ktoré Európska komisia posúdila v oznámení z roku 2012 (Národné stratégie integrácie Rómov: prvý krok pri implementácii rámca EÚ български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)). Európska rada prijala 9. decembra 2013 odporúčanie o účinných opatreniach na integráciu Rómov български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) v členských štátoch.

Hodnotiaca správa z roku 2013 (Kroky vpred pri implementácii vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)) sa osobitne zamerala na štrukturálne podmienky, ktoré sú potrebné v jednotlivých krajinách. Tieto ročné správy (do roku 2020) vychádzajú z informácií, ktoré poskytli jednotlivé krajiny, mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie a Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). Správa za rok 2014pdf(611 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  sa zameriava na celkový pokrok vo všetkých kľúčových oblastiach. 

V rámci dialógu Európa 2020 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  Európska komisia zdôrazňuje, že je potrebné ďalšie úsilie na dosiahnutie integrácie Rómov.

Tu nájdete všetky dokumenty týkajúce sa boja proti diskriminácii Rómov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .