Kruimelpad

De EU en de Roma

Romakinderen © Europese Unie/Reporters

De Europese instellingen en de EU-landen zijn samen verantwoordelijk voor betere levensomstandigheden voor de Roma.

De Roma vormen de grootste etnische minderheid in Europa.  Er zijn naar schatting 10-12 miljoen Roma in heel Europa, ongeveer zes miljoen wonen in de EU. Zij zijn voor het merendeel EU-burgers. Veel Roma in de EU zijn het slachtoffer van vooroordelen en maatschappelijke uitsluiting, ondanks dat discriminatie in de EU-landen verboden is.

Wie zijn de Roma?

De term "Roma" wordt die algemeen gebruikt in beleidsnota’s en debatten, maar de bedoelde groep omvat o.a. Roma, Zigeuners, woonwagenbewoners, Manouches, Ashkali, Sinti en Boyash.

Een gedeelde verantwoordelijkheid

De EU zet zich al lange tijd in voor betere integratie van de Roma (zie de beleidsnota over de economische en sociale integratie van de Roma in Europa uit 2010), maar er is meer nodig. De Europese instellingen en de afzonderlijke EU-landen zijn samen verantwoordelijk voor de integratie van de Roma.

In 2011 heeft de Europese Commissie er bij de EU-landen op aangedrongen om voor 2020 concreet nationaal beleid voor de Roma op te stellen en maatregelen te treffen.

Elk EU-land heeft een Roma-strategie of een reeks geïntegreerde beleidsmaatregelen ingevoerd, waarover de Europese Commissie in 2012 een beleidsnota heeft opgesteld. De Europese Raad heeft in 2013 aanbevelingen voor doeltreffende integratiemaatregelen voor de Roma gedaan.

In 2013 is een verslag gemaakt over de tenuitvoerlegging van de nationale strategieën, waarin per land is gekeken naar de structurele voorwaarden hiervoor. De jaarlijkse verslagen (tot en met 2020) worden opgesteld op grond van informatie die de landen, ngo’s, internationale organisaties en het EU-Bureau voor de grondrechten verstrekken. In het verslag van 2014pdf(611 kB) Bekijk deze link in een andere taal  is gekeken naar de vooruitgang op alle belangrijke gebieden. 

In het kader van de Europa 2020-dialoog benadrukt de Europese Commissie dat er meer inspanningen moeten worden geleverd voor de inclusie van de Roma.

Meer documenten over de Roma.

"Our Dream":documentaire in vijf delen, gemaakt in vijf Midden- en Oost-Europese landen.

Justitie op Twitter