Cosán nascleanúna

Baile

An tAontas Eorpach agus na Romaigh RSS

Romaigh óga © Aontas Eorpach/Tuairisceoirí

Tá sé de chúram ar na hinstitiúidí Eorpacha agus ar gach Ballstát feabhas a chur ar shaol Romaigh na hEorpa.

Is iad na Romaigh an mionlach eitneach is mó san Eoraip.  As tuairim agus 10-12 mhilliún Romach atá ar fud na hEorpa, tá sé mhilliún nó mar sin ina gcónaí san Aontas Eorpach, agus is saoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh an chuid is mó acu. Tá roinnt mhaith Romach san Aontas Eorpach thíos le claontacht agus imeallú sóisialta, in ainneoin go bhfuil cosc curtha ar idirdhealú ag tíortha an Aontais.

Cé hiad na Romaigh?

Is é Romach an téarma a úsáidtear go hiondúil i ndoiciméid bheartais agus i bpléití de chuid an Aontais Eorpaigh, cé go gcuimsíonn an téarma grúpaí éagsúla m.sh. Romaigh, Giogóga, an Lucht Siúil, Manúisigh, Aisceailígh, Sintígh agus Boyash.

Comhfhreagracht

Le fada an lá tá béim curtha ag an Aontas Eorpach ar an ngá atá leis na Romaigh a lánpháirtiú ar bhealach níos fearr (féach an Teachtaireacht maidir le lánpháirtiú eacnamaíoch agus sóisialta na Romach san Eoraip български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) ó 2010), ach tá níos mó le déanamh fós. Tá comhfhreagracht ar na hinstitiúidí Eorpacha agus ar gach ballstát an méid sin a athrú.

Sa bhliain 2011, ghlac an Coimisiún Eorpach Teachtaireacht ina n-iarrtar straitéisí náisiúnta maidir le lánpháirtiú na Romach a fhorbairt, ina sonraítear na beartais agus na bearta nithiúla atá le déanamh (Teachtaireacht maidir le Creat de chuid an Aontais Eorpaigh do Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach suas go 2020 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)).

Chuir gach tír straitéis maidir leis na Romaigh i dtoll a chéile nó sraith beart beartais comhtháite a ndearna an Coimisiún Eorpach measúnú orthu i dTeachtaireacht a glacadh in 2012 (Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv): chéad chéim i gcur chun feidhme Chreat an Aontais Eorpaigh български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)). Ghlac an Chomhairle Eorpach moladh i dtaca le bearta éifeachtacha maidir le lánpháirtiú na Romach български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) sna Ballstáit an 9 Nollaig 2013.

I dtuarascáil mheasúnachta 2013 (Céimeanna chun Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach a chur chun feidhme български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)) dírítear go sonrach ar na réamhchoinníollacha struchtúracha atá de dhíth ar gach tír. Sna tuarascálacha bliantúla seo (go dtí 2020) úsáidtear eolas a chuireann gach tír, eagraíochtaí neamhrialtasacha, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha ar fáil. I dtuarascáil 2014pdf(611 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  scrúdaítear an dul chun cinn iomlán sna príomhréimsí uile. 

Laistigh de chreat idirphlé Eoraip 2020 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. , mheabhraigh an Coimisiún Eorpach nach mór tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh chun lánpháirtiú na Romach a bhaint amach.

Tá na doiciméid go léir a bhaineann leis na Romaigh Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  ar fáil anseo.