Sti

National strategi for integration af romaer

Danmarks politik for romaer er baseret på "ligebehandling" og skal sikre, at romaer og rejsende har adgang til alle normale tjenesteydelser.

Europarådet vurderer, at der bor omkring 5 500 romaer i Danmark (0,1 % af befolkningen).
Du kan finde data om romaernes situation i Danmark i denne oversigt fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

National strategi for integration af romaer/initiativpakke

Danmarks nationale strategi for integration af romaer er ikke en decideret strategi, men snarere en pakke med politiske initiativer inden for landets politik for social inklusion. Ved udarbejdelsen af en politik, der er fokuseret på gradvis afskaffelse af fattigdom og social eksklusion blandt marginaliserede romasamfund, især inden for uddannelse, beskæftigelse, sundhed og boligforhold, anerkender Danmark betydningen af at udvikle lokale handlingsplaner, der modsvarer de individuelle samfunds behov.

Danmarks initiativer lægger vægt på betydningen af en regelmæssig dialog med vigtige interessenter, der beskæftiger sig med romaers integration, og inddragelse af lokale myndigheder. Inklusion af romaer foregår gennem integrerede politiske initiativer for alle etniske minoritetsgrupper.

Nationalt romakontaktpunkt

Hvert EU-land blev opfordret til at udpege et kontaktpunkt for den nationale integrationsstrategi for romaer med bemyndigelse til at koordinere dens udarbejdelse og gennemførelse. I Danmarks tilfælde er det Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Kontor for Jura og International.

Vurdering af Danmarks gennemførelse af strategien

I foråret 2014 vedtog Kommissionen sin vurdering af gennemførelsen af de nationale strategier for romaers integration på de fire centrale områder, uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boligforhold, samt kampen mod diskrimination og brug af finansiering.

Lovende praksis

Uddannelse: Projektet "Fastholdelseskaravanen", som forvaltes af Undervisningsministeriet, skal få flere unge med etnisk minoritetsbaggrund til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Initiativet forvaltes i skolerne af koordinatorer, som sikrer, at der tages individuelt hånd om alle unge, der er i risiko for at opleve skolegangen som et nederlag eller for helt at forlade skolen. Projektet gennemføres i hele Danmark. Siden begyndelsen i 2009 er antallet af unge, der forlader skolen og erhvervsuddannelser for tidligt, faldet fra 20 % til under 15 %, mens afstanden til etnisk danske studerende er blevet mindre. ESF har i perioden 2009-2013 bidraget til Fastholdelseskaravanen med 3 214 000 EUR.

Projektet "Fastholdelseskaravanen"

Projektet "Fastholdelseskaravanen", som forvaltes af Undervisningsministeriet, skal få flere unge med etnisk minoritetsbaggrund til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Initiativet administreres direkte i skoler af personale, som sikrer en koordineret indsats for alle unge, der er i farezonen. Projektet gennemføres i hele Danmark, og den strategiske målsætning er at udvikle fælles modeller og redskaber til at mindske tidligt skolefrafald og forbedre disse unge menneskers jobudsigter. Siden begyndelsen i 2009 er antallet af unge, der forlader skolen og erhvervsuddannelser for tidligt, faldet fra 20 % til under 15 %, mens afstanden til etnisk danske studerende er blevet mindre. ESF bidrog i perioden 2009-2013 til "Fastholdelseskaravanen" med 3,2 millioner euro.