Cesta

Financování z EU na integraci Romů

Česká republika je jedna z 12 zemí EU, které vyhradily financování speciálně na politická opatření k začleňování Romů.

Zběžný pohled na financování v České republice

V období financování 2007-2013 bylo České republice v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu (ESF) přiděleno 27 miliard eur a dalších 2,8 miliardy eur prostřednictvím Fondu pro rozvoj venkova. Tyto finance podporují širokou škálu odvětvových investic, včetně těch, které se týkají Romů, jako např. finanční pomoc na bytovou a školní infrastrukturu. Česká republika vyhradila finanční prostředky na politická opatření k začleňování Romů.

Na období 2014-2020 bude České republice z finančních prostředků EU přiděleno celkem 22 miliard eur (stávající ceny), z nichž 16 miliard eur vzejde z ESF a EFRR. Nejméně 22,1 % z této částky bude vynaloženo na ESF, přičemž přinejmenším 20 % z toho poputuje na podporu sociálního začlenění a boj proti chudobě. V rámci posledně zmíněného by mohla být financována i opatření týkající se Romů.

Kontakty

Řídící orgány ESF

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (OP Lidské zdroje a zaměstnanost), Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost), Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Seznam příslušných řídících orgánů EFRR

 • Ministerstvo pro regionální rozvoj (Integrovaný OP), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
 • Magistrát hl. m. Prahy, odbor evropských fondů (OP Praha - Adaptabilita), Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Více informací o českých operačních programech regionální politiky a OP Evropského sociálního fondu.

Laický průvodce financováním z EU

 • Otázka: Vyhrazuje EU finance na integraci Romů?
  Ne, finance EU nejsou vyhrazeny pro konkrétní skupiny lidí. Podporují projekty v oblastech, jako je vzdělávání, zaměstnanost, odborná příprava a sociální infrastruktura.
 • Otázka: Jaký druh podpory finance EU poskytují?
  Prostředky EU mohou financovat například investice do vzdělávání, odborné přípravy nebo infrastruktury.
 • Otázka: Jak jsou finance přidělovány?
  Viz Financování z EU.
 • Otázka: Na koho bych se měl obrátit, abych získal financování z EU na projekt ve své zemi?
  Financování z EU je přidělováno zejména prostřednictvím vnitrostátních či regionálních řídících orgánů. Co se týče České republiky, kontaktní údaje lze nalézt na internetových stránkách Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 • Otázka: Mohu získat financování na nový projekt v roce 2014?
  Informace o možnostech financování lze obdržet, obrátíte-li se na řídící orgány (viz výše).

Další odpovědi naleznete na stránkách Evropského sociálního fondu nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj.