Διαδρομή πλοήγησης

Κοινοτική χρηματοδότηση ένταξης των Ρομά

Όπως και σε άλλες χώρες της ΕΕ, τα διαρθρωτικά ταμεία στην Κύπρο απευθύνονται σε όλα τα λιγότερο ευνοημένα άτομα.

Η χρηματοδότηση της Κύπρου με μία ματιά

Κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013, η Κύπρος έλαβε 612 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) καθώς και επιπλέον 162 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΚΤ, η Κύπρος καταμέρισε 11,4% (13 εκατ. ευρώ) για την ένταξη μειονεκτούντων ατόμων, όπως οι Ρομά. Αυτά τα ταμεία υποστηρίζουν πληθώρα τομεακών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τους Ρομά, όπως παροχή προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, υπηρεσίες δημιουργικότητας και ψυχολογικής στήριξης μαθητών και προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Για την περίοδο 2014-2020, η Κύπρος θα λάβει συνολικά 724 εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) κοινοτικής χρηματοδότησης, εκ των οποίων 422 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ. Τουλάχιστον το 30,7% αυτού του ποσού θα δαπανηθεί στο πλαίσιο του ΕΚΤ, με τουλάχιστον 20% αυτού να προορίζεται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Το δεύτερο ποσό θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει και ζητήματα που αφορούν τους Ρομά.

Επαφές

Διαχειριστικές αρχές ΕΚΤ και ΕΤΠΑ

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, Λεωφ. Βύρωνος 29, CY-1409, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες για τα επιχειρησιακά προγράμματα της Κύπρου: ΕΠ ΕΚΤ και ΕΠ ΕΤΠΑ.

Οδηγός αμύητων στην κοινοτική χρηματοδότηση

 • Συχνές ερωτήσεις: Προβλέπει η ΕΕ ειδικά κονδύλια για την ένταξη των Ρομά;
  Όχι, τα κονδύλια της ΕΕ δεν προορίζονται ειδικά για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Υποστηρίζουν προγράμματα σε τομείς όπως εκπαίδευση, απασχόληση, κατάρτιση και κοινωνικές υποδομές.
 • Συχνές ερωτήσεις: Τι είδους υποστήριξη παρέχουν τα ταμεία της ΕΕ;
  Τα ταμεία της ΕΕ δύνανται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε εκπαίδευση, κατάρτιση ή υποδομές, για παράδειγμα.
 • Συχνές ερωτήσεις: Πώς κατανέμονται τα κονδύλια;
  Βλέπε χρηματοδότηση της ΕΕ.
 • Συχνές ερωτήσεις: Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω για να λάβω κοινοτική χρηματοδότηση για κάποιο πρόγραμμα στη χώρα μου;
  Η κοινοτική χρηματοδότηση διοχετεύεται κυρίως μέσω εθνικών και περιφερειακών αρχών. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Συχνές ερωτήσεις: Μπορώ να λάβω χρηματοδότηση για ένα νέο πρόγραμμα μέσα στο 2014;
  Πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης διατίθενται κατόπιν επικοινωνίας με τις διαχειριστικές αρχές (βλ. παραπάνω).

Για περισσότερες συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.