Sökväg

Sexuell läggning och könsidentitet – åtgärder för hbti-personer

Icke-diskriminering av hbt-personer – upphovsrätt Europeiska unionen – JPH Woodland

EU kan införa lagar mot diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning. Det fastställs i artikel 19 i EUF-fördragetpdf.

Enligt artikel 10 i EUF-fördraget ska EU sträva efter att bekämpa all diskriminering när den utformar och genomför sin politik och verksamhet.

Denna strävan kommer tydligt till uttryck i pdf(2 MB) Visa översättning av föregående länk listan med åtgärder för att öka jämlikheten för hbti-personerpdf(2 MB) Visa översättning av föregående länk  som ska genomföras under 2016–2019.

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna finns alla grundläggande rättigheter som skyddas i EU. I artikel 2 förbjuds uttryckligen diskriminering på grund av sexuell läggning.

Rättsliga frågor på Twitter