Sökväg

Förstasida

Sexuell läggning – hbt-personer RSS

Icke-diskriminering av hbt-personer – upphovsrätt Europeiska unionen – JPH Woodland

EU kan införa lagar Visa översättning av föregående länk  mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Det fastställs i artikel 19 i EUF-fördraget pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi).

Enligt artikel 10 i EUF-fördraget ska EU sträva efter att bekämpa all diskriminering när den utformar och genomför sin politik och verksamhet. Denna strävan kommer tydligt till uttryck i kommissionens meddelande ”Icke-diskriminering och lika möjligheter: Ett förnyat engagemang” български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi) från 2008. Där fastställs ramarna för kommissionens insatser mot diskriminering Visa översättning av föregående länk , bland annat på grund av sexuell läggning.

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Visa översättning av föregående länk  finns alla de grundläggande rättigheter som skyddas i EU. I artikel 21 förbjuds uttryckligen diskriminering på grund av sexuell läggning.