Navigačný riadok

Úvod

Sexuálna orientácia – lesbičky, homosexuáli, bisexuáli a transrodové osoby (LGBT) RSS

Nediskriminácia LGBT osôb – autorské práva Európska únia – JPH Woodland

Článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) umožňuje Európskej únii prijať právne predpisy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , ktoré budú bojovať proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie.

V článku 10 ZFEÚ sa ustanovuje povinnosť Komisie zohľadniť boj proti diskriminácii pri tvorbe a realizácii všetkých svojich politík a činností. Komisia jasne vyjadrila tento záväzok v roku 2008 v oznámení o „Nediskriminácii a rovnakých príležitostiach: obnovený záväzok“ български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Toto oznámenie vytvára pre Komisiu rámec na uskutočnenie viacerých aktivít zameraných na boj proti diskriminácii Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  v rôznych oblastiach, vrátane sexuálnej orientácie.

Charta základných práv EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  spája v jedinom dokumente základné práva, ktoré sú v EÚ chránené. Článok 21 Charty výslovne zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.