Cale de navigare

Orientarea sexuală și identitatea de gen - politicile LGBTI

Nediscriminarea persoanelor lgbt - drepturi de autor Uniunea Europeană - JPH Woodland

Tratatul privind funcționarea UE (articolul 19)pdf îi permite Uniunii Europene să elaboreze norme privind combaterea oricărei discriminări bazate pe sex și orientare sexuală.

În baza articolului 10 din Tratatul privind funcționarea UE, Comisia are în vedere combaterea discriminării atunci când elaborează și pune în aplicare toate politicile și activitățile sale.

Comisia și-a exprimat în mod clar acest angajament, definind o pdf(2 MB) Traducerile linkului anterior listă de măsuri pentru promovarea egalității persoanelor LGBTIpdf(2 MB) Traducerile linkului anterior , care urmează să se aplice în perioada 2016-2019.

Carta drepturilor fundamentale a UE reunește într-un singur document drepturile fundamentale protejate în UE. În articolul 21 se menționează explicit interzicerea discriminării bazate pe orientare sexuală.

Aspecte legate de justiție pe Twitter