Kruimelpad

Seksuele geaardheid en genderidentiteit – LGBTI-beleid

Gelijke rechten voor homo's, lesbiennes, bi- en transseksuelen – copyright Europese Unie – JPH Woodland

Volgens artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Uniepdf mag de EU wetgeving invoeren om discriminatie op grond van geslacht en seksuele geaardheid te bestrijden.

Op grond van artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de EU moet de Commissie met haar beleid discriminatie bestrijden.

De Commissie heeft deze verplichting ingevuld met een pdf(2 MB) Bekijk deze link in een andere taal reeks maatregelen ter bevordering van gelijke rechten voor homo's, lesbiennes, bi- en transseksuelen, en interseksenpdf(2 MB) Bekijk deze link in een andere taal , die in de periode 2016-2019 moeten worden uitgevoerd.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie somt alle grondrechten op die in de EU worden beschermd. Artikel 21 verbiedt uitdrukkelijk discriminatie op basis van seksuele geaardheid.

Justitie op Twitter