Kruimelpad

Seksuele geaardheid – LGBT/holebi

Gelijke rechten voor homo's, lesbiennes, bi- en transseksuelen – copyright Europese Unie – JPH Woodland

Volgens artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Uniepdf kan de EU wetgeving invoeren om discriminatie op grond van seksuele geaardheid te bestrijden.

Op grond van artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de EU moet de Commissie discriminatie bestrijden bij het bepalen en uitvoeren van haar beleid. De Commissie heeft deze taak uitgewerkt in haar mededeling "Non-discriminatie en gelijke kansen: een vernieuwd engagement" uit 2008 dat een kader vormt voor haar activiteiten ter bestrijding van discriminatie op uiteenlopende gronden, waaronder seksuele geaardheid.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie somt alle grondrechten op die in de EU worden beschermd. Artikel 21 verbiedt uitdrukkelijk discriminatie op basis van seksuele geaardheid.

Toekomstig beleid

18-12-2015

School Drawing Competition

Meer nieuws

Justitie op Twitter