Mogħdija tan-navigazzjoni

Orjentazzjoni sesswali - LGBT

In-nondiskriminazzjoni fil-konfront tal-persuni LGBT – drittijiet tal-awtur miżmumin mill-Unjoni Ewropea - JPH Woodland

L-artikolu 19 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropeapdf jippermetti lill-Unjoni Ewropea ddaħħal leġiżlazzjoni biex tissielet kontra d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-orjentazzjoni sesswali.

L-artikolu 10 tat-TFUE jipprevedi li l-Kummissjoni tfittex li teħodha kontra d-diskriminazzjoni waqt it-tfassil u t-twettiq tal-politiki u l-attivitajiet kollha tagħha. Il-Kummissjoni għamlet espliċitu dan l-impenn fil-Komunikazzjoni dwar impenn imġedded favur in-nondiskriminazzjoni u l-opportunitajiet indaqs li tistabbilixxi l-qafas biex fih il-Kummissjoni twettaq ħidmiet differenti biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni fuq bazijiet differenti, inkluża l-orjentazzjoni sesswali.

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tiġbor flimkien f'dokument wieħed il-jeddijiet bażiċi mħarsin mill-UE. L-artikolu 21 tagħha jipprojbixxi espliċitament id-diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentazzjoni sesswali.

Temi tal-ġustizzja fuq Twitter