Mogħdija tan-navigazzjoni

L-orjentazzjoni sesswali u l-Identità tal-Ġeneru - politiki LGBTI

In-nondiskriminazzjoni fil-konfront tal-persuni LGBT – drittijiet tal-awtur miżmumin mill-Unjoni Ewropea - JPH Woodland

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE - Artikolu 19)pdf jippermetti lill-Unjoni Ewropea timplimenta leġiżlazzjoni li tiġġieled kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess u l-orjentazzjoni sesswali.

L-Artikolu 10 tat-TFUE jipprevedi li l-Kummissjoni tfittex li teħodha kontra d-diskriminazzjoni waqt it-tfassil u t-twettiq tal-politiki u l-attivitajiet kollha tagħha.

Il-Kummissjoni għamlet espliċitu dan l-impenn billi ddefinixxiet pdf(2 MB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel Lista ta' Azzjonijiet biex tavvanza l-Ugwaljanza tal-LGBTIpdf(2 MB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  li għandha tiġi implimentata fil-perjodu 2016-2019.

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tgħaqqad f'dokument wieħed id-drittijiet fundamentali protetti fl-UE. L-Artikolu 21 tagħha jipprojbixxi espliċitament id-diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentazzjoni sesswali.

Temi tal-ġustizzja fuq Twitter