Navigācijas ceļš

Sākums

Netradicionāla seksuālā orientācija RSS

Netradicionālas seksuālās orientācijas pārstāvju diskriminācijas novēršana - autortiesības Eiropas Savienībai - JPH Woodland

Līguma par ES darbību 19. pantā pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) Eiropas Savienībai uzticēts ieviest tiesību aktus Izvēlieties saites tulkojumu , kas izskauž diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ.

Līguma par ES darbību 10. pantā paredzēts, ka Komisija, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, tiecas apkarot diskrimināciju. Komisija šo uzdevumu ir pildījusi, pieņemot 2008. gada paziņojumu “Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas. No jauna izteikta apņemšanās” български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Uz tā pamata Komisija veic dažādus pasākumus cīņai pret diskrimināciju Izvēlieties saites tulkojumu  dažādu iemeslu, tostarp seksuālās orientācijas, dēļ.

ES Pamattiesību harta Izvēlieties saites tulkojumu  ir dokuments, kurā ir apkopotas visas ES aizsargātās pamattiesības. Tās 21. pantā skaidri aizliegta diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ.