Naršymo kelias

Pradžia

Seksualinė orientacija. LGBT RSS

LGBT nediskriminavimas. Autorių teisės – Europos Sąjunga. JPH Woodland

Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV 19 straipsnis) pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) Europos Sąjungai leidžiama imtis teisėkūros priemonių Pasirinkti šios nuorodos vertimus , kuriomis kovojama su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos.

Sutarties dėl ES veikimo 10 straipsnyje numatoma, kad, nustatydama ir įgyvendindama visas savo politikos kryptis ir veiksmus, Komisija turi siekti kovoti su bet kokia diskriminacija. Šį įsipareigojimą Komisija aiškiai patvirtino 2008 m. komunikate „Nediskriminavimas ir lygios galimybės: atnaujintas įsipareigojimas“ български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Jame pateikiama Komisijos kovos su diskriminacija dėl įvairių priežasčių, taip pat ir dėl seksualinės orientacijos, veiksmų Pasirinkti šios nuorodos vertimus  sistema.

ES Pagrindinių teisių chartija Pasirinkti šios nuorodos vertimus  – dokumentas, kuriame skelbiamos visos pagrindinės ES saugomos teisės. Jos 21 straipsnyje aiškiai uždraudžiama diskriminacija dėl seksualinės orientacijos.