Naršymo kelias

Lytinė orientacija ir lytinė tapatybė. LGBTI politika

LGBT nediskriminavimas. Autorių teisės – Europos Sąjunga. JPH Woodland

Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV 19 straipsnis)pdf Europos Sąjungai leidžiama imtis teisėkūros priemonių, kuriomis kovojama su diskriminacija dėl lyties ir lytinės orientacijos.

Sutarties dėl ES veikimo 10 straipsnyje numatoma, kad, nustatydama ir įgyvendindama visas savo politikos kryptis ir veiksmus, Komisija turi siekti kovoti su bet kokia diskriminacija.

Šį įsipareigojimą Komisija aiškiai patvirtino priimdama pdf(2 MB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus veiksmų, kuriais skatinama lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų lygybė, sąrašąpdf(2 MB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus . Jie turi būti įgyvendinti 2016–2019 m.

ES pagrindinių teisių chartija – dokumentas, kuriame skelbiamos visos pagrindinės ES saugomos teisės. Jos 21 straipsnyje aiškiai uždraudžiama diskriminacija dėl lytinės orientacijos.

Teisingumo klausimai Twitter