Cosán nascleanúna

Gnéaschlaonadh – LGBT

Neamh-idirdhealú i gcoinne dhaoine LGBT - cóipcheart ag an Aontas Eorpach - JPH Woodland

Leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE - Airteagal 19)pdf is féidir leis an Aontas Eorpach reachtaíocht a chur i bhfeidhm le comhrac i gcoinne an idirdhealaithe bunaithe ar ghnéaschlaonadh.

Foráiltear in Airteagal 10 den CFAE go mbeidh sé d'aidhm ag an gCoimisiún idirdhealú a chomhrac i sainiú agus cur i bhfeidhm a bheartas agus a ghníomhaíochtaí. Chuir an Coimisiún an méid sin in iúl go sonrach in 2008 sa Teachtaireacht dar teideal "Neamh-idirdhealú agus deiseanna comhionanna: Tiomantas athnuaite" ina leagtar amach creat don Choimisiún chun gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh i gcoinne an idirdhealaithe bunaithe ar fhorais éagsúla lena n-áirítear gnéaschlaonadh.

Sa doiciméad Cairt um Chearta Bunúsacha an AE liostaítear na cearta bunúsacha ar fad a chosnaítear san AE. In Airteagal 21 den Chairt sin tá sé ráite go sonrach go bhfuil cosc ar idirdhealú atá bunaithe ar ghnéaschlaonadh.

Beartas i mbun forbartha

18-12-2015

School Drawing Competition

Tuilleadh nuachta

Ábhair cheartais ar Twitter