Cosán nascleanúna

Gnéaschlaonadh agus Féiniúlacht Inscne - beartais maidir le daoine LGBTI

Non-discrimination of lgbt people (Neamh-idirdhealú in aghaidh daoine LGBT) - cóipcheart ag an Aontas Eorpach - JPH Woodland

Leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Airteagal 19)pdf is féidir leis an Aontas Eorpach reachtaíocht a thabhairt isteach le hidirdhealú bunaithe ar inscne agus ar ghnéaschlaonadh a chomhrac.

Foráiltear le hAirteagal 10 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh go bhféachfaidh an Coimisiún le hidirdhealú a chomhrac agus a bheartais agus a ghníomhaíochtaí á sainiú agus á gcur chun feidhme aige.

Chuir an Coimisiún an méid sin in iúl go soiléir trí pdf(2 MB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. Liosta Beart a shainiú arb é is aidhm dóibh Comhionannas le haghaidh daoine LGBTI a chur chun cinnpdf(2 MB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. , agus cuirfear na bearta sin chun feidhme i rith na tréimhse 2016–2019.

Sa doiciméad Cairt um Chearta Bunúsacha an AE liostaítear na cearta bunúsacha ar fad a chosnaítear san AE. In Airteagal 21 den Chairt sin tá sé ráite go sonrach go bhfuil cosc ar idirdhealú atá bunaithe ar ghnéaschlaonadh.

Ábhair cheartais ar Twitter