Navigointipolku

Seksuaalinen suuntautuminen – HLBT

LGBT-henkilöiden syrjinnän torjunta – copyright: Euroopan unioni – JPH Woodland

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 19 artiklassapdf määrätään, että Euroopan unioni voi säätää lainsäädäntöä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan mukaan unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa torjumaan kaikenlaisen syrjinnän. Komissio on sitoutunut tähän periaatteeseen selkeästi vuonna 2008 annetussa tiedonannossa "Syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva tiedonanto: uusi sitoutuminen". Siinä luodaan puitteet komission syrjinnänvastaisille toimille seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista syistä johtuvan syrjinnän torjumiseksi.

EU:n perusoikeuskirjaan on koottu kaikki EU:ssa suojatut perusoikeudet. Perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään kaikenlainen seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä.

Oikeusasioita Twitterissä