Navigatsioonitee

Seksuaalne sättumus ja sooline identiteet – LGBTI poliitika

Lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste mittediskrimineerimine – autoriõigused Euroopa Liit – JPH Woodland

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 19pdf võimaldab Euroopa Liidul kehtestada õigusakte sool ja seksuaalsel sättumusel põhineva diskrimineerimise vastu võitlemiseks.

ELi toimimise lepingu artikli 10 kohaselt püüab komisjon oma poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võidelda diskrimineerimise vastu.

Komisjon on seda kohustust selgelt väljendanud, koostades pdf(2 MB) Valige lingiga seotud tõlked loetelu LGBTI-inimeste võrdsuse edendamise meetmetestpdf(2 MB) Valige lingiga seotud tõlked , mida rakendatakse ajavahemikus 2016–2019.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta raames koondatakse ühte dokumenti kõik ELis kaitstud põhiõigused. Artiklis 21 on selgelt väljendatud põhimõte, et diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel on keelatud.

Õigusteemad Twitteris