Navigatsioonitee

Avaleht

Seksuaalne sättumus - GLBT RSS

Homo-, bi- ja transseksuaalide mittediskrimineerimine - autoriõigused EL - JPH Woodland

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 19 pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) kohaselt saab EL kehtestada õigusaktid Valige lingiga seotud tõlked , millega võideldakse seksuaalse sättumuse alusel aset leidva diskrimineerimise vastu.

ELi toimimise lepingu artikli 10 kohaselt püüab komisjon oma poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võidelda diskrimineerimisega. Komisjon on seda ülesannet selgelt kirjeldanud oma 2008. aasta teatises Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused: uuendatud strateegia български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv), millega sätestatakse raamistik komisjoni diskrimineerimisvastaseks tegevuseks Valige lingiga seotud tõlked , mis on suunatud diskrimineerimise erinevate vormide vastu, sealhulgas ka diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta Valige lingiga seotud tõlked  raames koondatakse ühte dokumenti kõik ELis kaitstud põhiõigused. Artiklis 21 on selgelt väljendatud põhimõte, et diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel on keelatud.