Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Σεξουαλικός προσανατολισμός - ΛΟΑΔ RSS

Μη διακριτική μεταχείριση των ατόμων ΛΟΑΔ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και διαφυλικοί) - copyright European Union - JPH Woodland

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) - άρθρο 19 pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίζει νομοθεσία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  για την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της. Η Επιτροπή έχει προβεί στη ρητή αυτή δέσμευση στην ανακοίνωση του 2008 "Καταπολέμηση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες: ανανεωμένη δέσμευση" български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) που καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων δράσεων από την Επιτροπή με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο έγγραφο τα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 21 του Χάρτη απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού.