Sti

Seksuel orientering og kønsidentitet - LGBTI-politikker

Bekæmpelse af forskelsbehandling af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle - ophavsret EU - JPH Woodland

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF - artikel 19)pdf giver EU mulighed for at indføre lovgivning, der bekæmper forskelsbehandling på grund af køn eller seksuel orientering.

EUF-traktatens artikel 10 fastsætter, at Kommissionen skal stræbe efter at bekæmpe forskelsbehandling i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af sine politikker og aktiviteter.

Kommissionen har gjort denne forpligtelse konkret gennem pdf(2 MB) Vælg oversættelse af det forrige link en liste over tiltag, der skal fremme lige muligheder for LGBTI-personerpdf(2 MB) Vælg oversættelse af det forrige link , som skal gennemføres i perioden 2016-2019.

EU's charter om grundlæggende rettigheder samler de grundlæggende rettigheder i EU i ét enkelt dokument. Chartrets artikel 21 forbyder udtrykkeligt forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.

Retlige anliggender på Twitter