Cesta

Sexuální orientace a genderová identita – politiky LGBTI

Potírání diskriminace sexuálních menšin – Evropská unie – JPH Woodland

Smlouva o fungování Evropské unie (článek 19)pdf umožňuje Evropské unii přijímat právní předpisy k potírání diskriminace kvůli pohlaví nebo sexuální orientaci.

Článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že Komise se při vymezování a provádění svých politik a činností zaměřuje na boj proti jakékoli diskriminaci.

Komise tento závazek výslovně vyjádřila tím, že vymezila pdf(2 MB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu seznam opatření, která posílí rovnost práv lesbických, gay, bisexuálních, transgender a intersexuálních osob (LGBTI)pdf(2 MB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu . Tato opatření budou postupně realizována v období 2016–2019.

Listina základních práv EU shrnuje základní práva, která Evropská unie chrání. Článek 21 výslovně zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace.

Justiční témata na Twitteru