Cesta

Úvod

Práva sexuálních menšin RSS

Potírání diskriminace sexuálních menšin – Evropská unie – JPH Woodland

Smlouva o fungování Evropské unie (článek 19) pdf български (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) umožňuje Evropské unii přijímat právní předpisy k potírání diskriminace Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  kvůli sexuální orientaci.

Článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že Komise se při vymezování a provádění svých politik a činností zaměřuje na boj proti jakékoli diskriminaci. Komise tento závazek výslovně uvedla ve sdělení z roku 2008 Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek български (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv), které představuje rámec, podle kterého Komise postupuje při realizaci opatření zaměřených proti různým typům diskriminace Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , včetně diskriminace kvůli sexuálnímu zaměření.

Listina základních práv EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  shrnuje základní práva, která Evropská unie chrání. Článek 21 výslovně zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace.