Навигационна пътека

Сексуална ориентация – ЛГБТ

Недискриминация на ЛГБТ хората © Европейски съюз – JPH Woodland

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС – член 19)pdf дава възможност на Съюза да приема законодателство за борба с дискриминацията въз основа на сексуална ориентация в.

Съгласно член 10 от ДФЕС Комисията трябва да се бори с дискриминацията, когато определя и изпълнява всички свои политики и дейности. Комисията заяви изрично този свой ангажимент през 2008 г. в съобщението „Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент“. С него се установява рамката, в която Комисията изпълнява дейности с цел борба срещу различни форми на дискриминация, включително въз основа на сексуална ориентация.

В Хартата на основните права на ЕС на едно място са посочени основните права, защитени в ЕС. В член 21 изрично се забранява дискриминацията въз основа на сексуална ориентация.

Правосъдни въпроси в Twitter