Навигационна пътека

Сексуална ориентация и полова идентичност — политики за ЛГБТИ

Недискриминация на ЛГБТ хората © Европейски съюз – JPH Woodland

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС - член 19)pdf дава възможност на Съюза да приема законодателство за борба с дискриминацията въз основа на пол и сексуална ориентация.

Съгласно член 10 от ДФЕС Комисията трябва да се бори с дискриминацията, когато определя и изпълнява всички свои политики и дейности.

Комисията заяви изрично този свой ангажимент, като изготви pdf(2 MB) Избор на превод за предходната връзка списък с дейности за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИpdf(2 MB) Избор на превод за предходната връзка , които следва да бъдат изпълнени през периода 2016—2019 г..

В Хартата на основните права на ЕС на едно място са посочени основните права, защитени в ЕС. В член 21 изрично се забранява дискриминацията въз основа на сексуална ориентация.

Правосъдни въпроси в Twitter