Навигационна пътека

Начало

Сексуална ориентация – ЛГБТ RSS

Недискриминация на ЛГБТ хората © Европейски съюз – JPH Woodland

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС – член 19) pdf czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) дава възможност на Съюза да приема законодателство Избор на превод за предходната връзка  за борба с дискриминацията въз основа на сексуална ориентация в.

Съгласно член 10 от ДФЕС Комисията трябва да се бори с дискриминацията, когато определя и изпълнява всички свои политики и дейности. Комисията заяви изрично този свой ангажимент през 2008 г. в съобщението „Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент“ czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). С него се установява рамката, в която Комисията изпълнява дейности с цел борба срещу различни форми на дискриминация Избор на превод за предходната връзка , включително въз основа на сексуална ориентация.

В Хартата на основните права на ЕС Избор на превод за предходната връзка  на едно място са посочени основните права, защитени в ЕС. В член 21 изрично се забранява дискриминацията въз основа на сексуална ориентация.