Navigacijska pot

Boj proti diskriminaciji

EU deluje v imenu državljanov EU in preprečuje, da bi bili diskriminirani na podlagi rasnega ali etničnega porekla, religije ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti in spola.

Boj EU proti diskriminaciji

Evropska komisija ukrepa, da bi:

Poleg dveh direktiv (Direktiva o rasni enakosti in Okvirna direktiva o zaposlovanju) je Evropska komisija julija 2008 sprejela sporočilo, ki predstavlja celosten pristop za začetek ukrepanja proti diskriminaciji in spodbujanje enakih možnosti, ter sklep Komisije, ki ustanavlja skupino vladnih strokovnjakov na področju nediskriminacije .

Evropska komisija podpira enakost Romov, največje etnične manjšine v EU. Glejte najnovejši razvoj romske politike.

Pravosodne teme na Twitterju