Navigacijska pot

Domov

Boj proti diskriminaciji RSS

EU deluje v imenu državljanov EU in preprečuje, da bi bili diskriminirani na podlagi rasnega ali etničnega porekla, religije ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti Seznam prevodov predhodne povezave  in spola Seznam prevodov predhodne povezave .

Boj EU proti diskriminaciji

Evropska komisija ukrepa, da bi:

Poleg dveh direktiv (Direktiva o rasni enakosti in Okvirna direktiva o zaposlovanju Seznam prevodov predhodne povezave ) je Evropska komisija julija 2008 sprejela sporočilo Seznam prevodov predhodne povezave , ki predstavlja celosten pristop za začetek ukrepanja proti diskriminaciji in spodbujanje enakih možnosti, ter sklep Komisije, ki ustanavlja skupino vladnih strokovnjakov na področju nediskriminacije Seznam prevodov predhodne povezave  .

Evropska komisija podpira enakost Romov, največje etnične manjšine v EU. Glejte najnovejši razvoj romske politike Seznam prevodov predhodne povezave .