Cale de navigare

Prima pagină

Abordarea discriminării RSS

UE acţionează în numele cetăţenilor UE pentru a preveni discriminarea acestora pe motive rasiale sau de origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală Traducerile linkului anterior  şi pe bază de sex Traducerile linkului anterior .

Lupta UE împotriva discriminării

Comisia Europeană ia măsuri pentru:

În plus faţă de cele două directive (Directiva privind egalitatea rasială şi Directiva-cadru privind ocuparea forţei de muncă Traducerile linkului anterior ), Comisia Europeană a adoptat, în iulie 2008, o Comunicare Traducerile linkului anterior  care prezintă o abordare cuprinzătoare în vederea accelerării acţiunii împotriva discriminării şi în scopul promovării egalităţii de şanse, precum şi o Decizie a Comisiei prin care se creează un grup guvernamental de experţi în materie de nediscriminare Traducerile linkului anterior .

Comisia Europeană sprijină tratamentul egal al persoanelor de etnie Romă, care constituie cea mai numeroasă minoritate etnică din UE. Consultaţi noutăţile referitoare la politica privind romii Traducerile linkului anterior .