Cale de navigare

Abordarea discriminării

UE acţionează în numele cetăţenilor UE pentru a preveni discriminarea acestora pe motive rasiale sau de origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală şi pe bază de sex.

Lupta UE împotriva discriminării

Comisia Europeană ia măsuri pentru:

În plus faţă de cele două directive (Directiva privind egalitatea rasială şi Directiva-cadru privind ocuparea forţei de muncă), Comisia Europeană a adoptat, în iulie 2008, o Comunicare care prezintă o abordare cuprinzătoare în vederea accelerării acţiunii împotriva discriminării şi în scopul promovării egalităţii de şanse, precum şi o Decizie a Comisiei prin care se creează un grup guvernamental de experţi în materie de nediscriminare.

Comisia Europeană sprijină tratamentul egal al persoanelor de etnie Romă, care constituie cea mai numeroasă minoritate etnică din UE. Consultaţi noutăţile referitoare la politica privind romii.

Aspecte legate de justiție pe Twitter