Ścieżka nawigacji

Strona główna

Przeciwdziałanie dyskryminacji RSS

UE działa w imieniu obywateli Europy, aby zapobiegać ich dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub poglądy, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną Wybierz wersję językową tego linka  lub płeć Wybierz wersję językową tego linka .

Walka UE z dyskryminacją

Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz:

Oprócz dwóch dyrektyw (dyrektywy w sprawie równości rasowej i dyrektywy ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy Wybierz wersję językową tego linka ) Komisja Europejska przyjęła w lipcu 2008 r. komunikat Wybierz wersję językową tego linka  przedstawiający wszechstronne podejście do zintensyfikowania działań mających na celu ograniczenie dyskryminacji i promowanie równych szans, jak też decyzję Komisji powołującą rządową grupę ekspertów ds. niedyskryminacji Wybierz wersję językową tego linka .

Komisja Europejska działa na rzecz równego traktowania Romów - najliczniejszej mniejszości etnicznej UE. Zobacz najnowsze wydarzenia związane z polityką w sprawie Romów Wybierz wersję językową tego linka .